PARTNER PORTALU
  • BGK

Ustawa o regionalnych izbach obrachunkowych: Gminy wiejskie przeciwne poszerzaniu kontroli RIO

  • AW    17 sierpnia 2016 - 13:45
Ustawa o regionalnych izbach obrachunkowych: Gminy wiejskie przeciwne poszerzaniu kontroli RIO
Sytuacja gminy Ostrowice może rykoszetem odbić się na innych samorządach, w poszerzonych kontrolach izb obrachunkowych. (fot. Greanna.ecom.com.pl)

• Związek Gmin Wiejskich RP negatywnie zaopiniował projektowane przez MSWiA zmiany w ustawie o regionalnych izbach obrachunkowych.
• Zdaniem przedstawicieli wsi, nie ma związku pomiędzy stanem nadmiernego zadłużenia w małych gminach a skutecznością narzędzi i mechanizmów kontroli RIO, dlatego tym bardziej nie ma powodu zwiększania kompetencji izb w tym zakresie.
• Problemy związane z zadłużaniem się gmin powinny być unormowane w ustawie o finansach publicznych i ustawie o zamówieniach publicznych – podkreśla ZGW RP.
Przypomnijmy, celem MSWiA w projekcie zmian w ustawie o regionalnych izbach obrachunkowych jest wzmocnienie zabezpieczeń przed niekontrolowanym zadłużeniem gmin.

Czytaj też:Nowelizacja ustawy o RIO: Na jakie zmiany muszą szykować się samorządy?

Projektodawca w uzasadnieniu do projektu zmiany ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych przedstawił, że zasadniczy cel zmian w zakresie wzmocnienia funkcji kontrolnych izb obrachunkowych wynika z przeciwdziałania tendencji nadmiernego zadłużenia samorządów. Zdaniem projektodawców, niewystarczające narzędzia kontroli i nadzoru kontroli skutkują, posługując się przykładem gminy Ostrowice, wielokrotnym przekroczeniem właściwego poziomu zadłużenia w jednostkach samorządowych.

Taka argumentacja wzbudza sprzeciw samorządów. Swoje stanowisko w tej sprawie przedstawił też Związek Gmin Wiejskich RP.

- Stan nadmiernego zadłużenia dotyczy kilku małych gmin, których wartość zadłużenia nie ma istotnego znaczenia w kwocie ogólnego długu samorządów. We wskazanej gminie Ostrowice nieskuteczność przeciwdziałania nadmiernemu zadłużeniu nie wynikała ze słabości instrumentów kontrolnych i nadzorczych, a braku ze strony konkretnej RIO w odpowiednim czasie działań kontrolnych i nadzorczych. Co potwierdzają wnioski z kontroli NIK w 2014 roku – czytamy w stanowisku gmin wiejskich.

Największe zastrzeżenia w projekcie budzi wprowadzenie kryterium gospodarności do kontroli realizacji zadań własnych.

- Zastosowanie przez regionalne izby obrachunkowe kryterium gospodarności dla oceny gospodarki finansowej w zakresie zadań własnych samorządu, mogłoby potencjalnie prowadzić do oceny zasadności podjęcia decyzji przez organ stanowiący JST np. realizacji inwestycji i jej finansowania, co jest istotnym naruszeniem niezależności finansowej samorządu – podnoszą samorządowcy z gmin wiejskich.

Ich zdaniem ponadto, brak zdefiniowania przez ustawodawcę kryteriów kontroli, w szczególności kryterium gospodarności, skutkować będzie ciągłymi sporami pomiędzy organami kontrolnymi a samorządami, co w efekcie może skończyć się prowadzenia postępowań odwoławczych i sądowych.

Związek przychyla się do opinii zgodnie z którą, poszerzenie kryteriów działalności kontrolnej regionalnych izb obrachunkowych wcale nie wyeliminuje negatywnych skutków korzystania przez samorządy z niestandardowych instrumentów finansowania ich potrzeb budżetowych.

Czytaj też: Kredyty, parabanki: Samorząd powinien dwa razy obejrzeć każdą złotówkę nim ją wyda

- Dla osiągnięcia skutecznego ograniczenia ponadnormatywnego zadłużenia w jednostkach samorządowych zagrażającego płynności finansowej i realizacji zadań, właściwym będzie wprowadzenie stosownych regulacji w ustawie o finansach publicznych czy ustawie o zamówieniach publicznych, a nie w ustawie dotyczącej regionalnych izb obrachunkowych. Wtedy kontrola finansowa jednostki, wyłącznie pod względem legalności i zgodności ze stanem faktycznym, będzie wystarczająco skuteczna i efektywna w przeciwdziałaniu nadmiernemu zadłużeniu poszczególnych samorządów – podnosi ZGW RP.

Pełną treść stanowiska zamieszczamy w dziale Multimedia.

 

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


Multimedia

×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.