PARTNER PORTALU
  • BGK

Ustawa o regionalnych izbach obrachunkowych: Prezes Związku Powiatów Polskich mocno o nowych pomysłach na RIO

  • pt    18 sierpnia 2016 - 14:22
Ustawa o regionalnych izbach obrachunkowych: Prezes Związku Powiatów Polskich mocno o nowych pomysłach na RIO

Ludwik Węgrzyn prezes ZPP (fot.zpp.pl)

- Po wprowadzeniu proponowanych zmian organ kontroli będzie miał prawo do jednostronnego i autorytatywnego wyznaczania standardu postępowania jednostki samorządowej według własnego uznania – uważa Ludwik Węgrzyn, prezes Związku Powiatów Polskich, odnosząc się do projektu noweli ustawy o Regionalnych Izbach Obrachunkowych.
- Zaproponowane w projekcie ustawy rozwiązania nie dość, że stanowią bezpośrednie uderzenie w konstytucyjnie zagwarantowaną samodzielność jednostek samorządu terytorialnego, to jeszcze są przewrotnie uzasadniane rzekomą troską o samorząd terytorialny i jego pozycję gospodarczą – pisze Ludwik Węgrzyn, prezes Związku Powiatów Polskich o projekcie nowelizacji ustawy o RIO przedstawionym przez MSiWA.

Czytaj: Gminy wiejskie przeciwne poszerzaniu kontroli RIO

Węgrzyn – sam były prezes RIO – podkreśla, że szczególny sprzeciw budzi poszerzenie zakresu funkcji kontrolnej regionalnych izb obrachunkowych o kryterium gospodarności w zakresie tytułów dłużnych.

Czytaj: Wynagrodzenia w RIO: Podwyżki o 250 zł zatrzymają pracowników?

- Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa jednostki samorządu terytorialnego mogą zaciągać dług na okres przekraczający rok budżetowy jedynie na pokrycie deficytu spowodowanego wydatkami majątkowymi. Kontrola gospodarności w tym zakresie będzie zatem polegała de facto na ocenie racjonalności ponoszenia wydatków majątkowych, w szczególności realizacji poszczególnych inwestycji - pisze.

Zadłużenie JST maleje

Jak dodaje prezes, istotą samorządności jest samodzielne decydowanie przez wspólnotę o sprawach jej dotyczących. - Nie widzimy żadnego uzasadnienia dla sytuacji, w której regionalne izby obrachunkowe miałyby recenzować – nawet w niewiążącej formie kontrolnej – rozstrzygnięcia poszczególnych wspólnot o najważniejszych dla nich przedsięwzięciach.

Zdaniem prezesa ZPP wadliwa jest także diagnoza uzasadniająca zaproponowaną zmianę. Ma ona w sposób skuteczniejszy „przeciwdziałać niekorzystnym tendencjom związanym z nadmiernym zadłużaniem się jednostek samorządu terytorialnego”, ale jak wylicza Węgrzyn zgodnie z najnowszym dostępnym biuletynem kwartalnym Ministerstwa Finansów „Zadłużenie sektora finansów publicznych I kw/2016” dług podsektora samorządowego w I kwartale w stosunku do końca 2015 roku spadł zarówno w ujęciu kwotowym (z 72,1 mld zł do 70,8 mld zł), jak i w ujęciu procentowym w strukturze całego długu publicznego (z 8,2 proc. do 7,9 proc.).

- Posługiwanie się spektakularnym przykładem gminy Ostrowice też nie jest fortunne, gdyż – jak zostało wskazane przez NIK – sytuacja w tej gminie była spowodowana również spóźnioną reakcją właściwej regionalnej izby obrachunkowej – w zakresie już posiadanych kompetencji – podkreśla Węgrzyn.

Zdaniem prezesa trudno jest znaleźć także jakiekolwiek racjonalne uzasadnienie dla zaproponowanego przez MSWiA poszerzenia zakresu funkcji kontrolnej regionalnych izb obrachunkowych o kryterium rzetelności.

Przejrzystość finansów publicznych

- W uzasadnieniu wskazuje się, że „przyczyni się to do zwiększenia przejrzystości finansów publicznych”. Trudno jednak doszukać się związku przyczynowo-skutkowego między zmianą a oczekiwanym skutkiem.Multimedia

KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.