PARTNER PORTALU
  • BGK

Ustawa o rewitalizacji przywróci użyteczność obszarom zdegradowanym

  • wnp.pl    1 lipca 2015 - 12:38
Ustawa o rewitalizacji przywróci użyteczność obszarom zdegradowanym

Projekt ustawy wskazuje, że rewitalizacja to kompleksowy proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych/Fot. PTWP (Andrzej Wawok)

Rząd 30 czerwca br. przyjął projekt ustawy o rewitalizacji, przedłożony przez ministra infrastruktury i rozwoju. Dzięki zaproponowanym rozwiązaniom obszary zdegradowane mogą zostać skutecznie ożywione.
Na terenie wielu dużych i małych miast, a także w gminach wiejskich, znajdują się obszary zdegradowane, charakteryzujące się wieloma problemami społecznymi, zniszczoną, zaniedbaną infrastrukturą mieszkaniową, gorszą jakością przestrzeni publicznej, zapaścią gospodarczą, itd. Są to najczęściej tereny śródmiejskie, na których obserwuje się występowanie skumulowanych negatywnych zjawisk, takich jak np. bezrobocie, ubóstwo, przestępczość, problemy edukacyjne, brak uczestnictwa w życiu publicznym i kulturze, zniszczenie środowiska naturalnego, niski poziom obsługi komunikacyjnej czy brak terenów publicznych.

Kompleksowość jest najważniejsza

- Projekt ustawy o rewitalizacji zawiera propozycje kompleksowych rozwiązań, które będą służyć "ożywieniu" obszarów zdegradowanych oraz przywróceniu im użyteczności, tj. np. odtworzeniu lub zmianie ich funkcji - informuje Centrum Informacyjne Rządu (CIR).

Projekt ustawy wskazuje, że rewitalizacja to kompleksowy proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych. Jego istotę stanowią zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki, skoncentrowane terytorialnie, prowadzone przez interesariuszy na podstawie gminnego programu rewitalizacji. Efektem będzie znacząca poprawa jakości życia osób zamieszkujących te tereny.

CIR zapewnia, że integralną częścią tych przedsięwzięć będzie włączenie społeczności lokalnej (partycypacja) i to na wszystkich etapach rewitalizacji w proces odnowy - począwszy od planowania, przez realizację aż po ocenę działań. Istotnym elementem procesu jest prowadzenie szerokich i różnorodnych konsultacji społecznych (ankiety, wywiady, debaty, warsztaty) obejmujących wszystkich interesariuszy. Wyniki konsultacji muszą być także upublicznione.

Cały artykuł można przeczytać tutaj.

 

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.