PARTNER PORTALU
  • BGK

Ustawa o RIO. Kolejny apel o nieposzerzanie kompetencji RIO

  • pt    8 czerwca 2017 - 15:27
Ustawa o RIO. Kolejny apel o nieposzerzanie kompetencji RIO
Wątpliwości samorządowców budzą przede wszystkim propozycje poszerzenia obowiązków kontrolnych izb o sprawozdania miesięczne z wykonania budżetów (fot. vat.pl)

Zrzeszenie Gmin Województwa Lubuskiego wyraża zaniepokojenie treścią rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o Regionalnych Izbach Obrachunkowych z dnia 13 lipca 2016 r., jako godzących w niezależność jednostek samorządu terytorialnego - napisali samorządowcy w swoim stanowisku.
• Samorządowcy krytycznie odnoszą się do zmian proponowanych w ustawie o Regionalnych Izbach Obrachunkowych.

• Jak piszą, kontrola administracyjna społeczności lokalnych powinna być sprawowana z zachowaniem proporcjonalności między zakresem interwencji ze strony organu kontroli a znaczeniem interesów, które ma chronić.

• Projektowane zmiany obejmują rozszerzenie działalności nadzorczej RIO wobec uchwały i zarządzeń w sprawach udzielania poręczeń, zasad i trybu przyznawania ulg oraz podatków i opłat.

Przedstawiciele Zrzeszenia Gmin Województwa Lubuskiego krytycznie odnoszą się do zmian proponowanych w rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o Regionalnych Izbach Obrachunkowych z dnia 13 lipca 2016 r.

Jak przypominają, zgodnie z art. 8 ust. 3 Europejskiej Karty Samorządu Terytorialnego, kontrola administracyjna społeczności lokalnych powinna być sprawowana z zachowaniem proporcjonalności między zakresem interwencji ze strony organu kontroli a znaczeniem interesów, które ma chronić.

Zachowanie umiaru

- W ten sposób wyrażono fundamentalną zasadę zachowania proporcji i niezbędnego umiaru w kontroli administracji samorządowej przez administrację publiczną. Dotychczasowy system kontroli, choć rozbudowany, wpisuje się w przedstawioną zasadę. Nie mniej, każda kolejna ingerencja w aktualny status quo może spowodować wypaczenie zasady samodzielności jednostek samorządu terytorialnego – czytamy w stanowisku.

W ocenie Zrzeszenia, w takim właśnie kierunku zmierzają zmiany w funkcjonowaniu Regionalnych Izb Obrachunkowych. Przejawem tego ma być projektowane rozwiązanie objęcia Regionalnych Izb Obrachunkowych kontrolą rozszerzoną o „nieostre kryterium gospodarności i rzetelności jednostek samorządu terytorialnego, które wiąże się z ryzykiem nadmiernej ingerencji w działalność gmin i ograniczenia ich samodzielności”.

W powyższym kontekście wątpliwości samorządowców budzą przede wszystkim propozycje poszerzenia obowiązków kontrolnych izb o sprawozdania miesięczne z wykonania budżetów, stanowiących de facto dodatkowe obciążenie.

Jak przypomniano w piśmie, projekt ustawy zakłada również poszerzenie kompetencji kontrolnej RIO w odniesieniu do spółek komunalnych, w których JST posiadają ponad 50 proc. udziałów lub akcji. Dotychczas, RIO kontrolowało jedynie podmioty ze 100 proc. udziałem JST.

Działalność nadzorcza

Zdaniem ZGWL tego typu zjawisko również dodatkowo obciąży funkcjonowanie spółek.
Projektowane zmiany obejmują również rozszerzenie działalności nadzorczej RIO wobec uchwały i zarządzeń w sprawach udzielania poręczeń, zasad i trybu przyznawania ulg oraz podatków i opłat.

Jak zauważają samorządowcy, dotyczyć to może bardzo szerokiego zakresu aktów prawnych, między innymi np. opłat czynszowych, opłat za wodę i odbiór ścieków, opłat za przedszkola, żłobki, opłat parkingowych, adiacenckich i planistycznych. Ich zdaniem zmiana ta spowoduje nakładanie się kompetencji, bowiem uchwały dotyczące tych opłat podlegają już nadzorowi wojewody.

System rozbudowanej kontroli

- Powyższe stanowi tylko przykładowe wyliczenie zbędnego rozbudowania systemu kontroli, który nie przyczyni się do poprawy jakości funkcjonowania gmin, a przeciwnie, poprzez zwiększenie obowiązków, spowoduje obniżenie ich efektywności – uważają członkowie zrzeszenia.

- Zrzeszenie Gmin Województwa Lubuskiego apeluje do osób i podmiotów uczestniczących w procesie tworzenia prawa o pogłębioną refleksję nad skutkami i korzyściami płynącymi z tak kreowanego prawodawstwa - kończą swój apel samorządowcy.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!
REKLAMA
×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.