Ustawa o umowie koncesji na roboty budowlane z senackimi poprawkami

• W piątek (21 października) Sejm przyjął senackie poprawki do nowelizacji ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi.
• Nowe przepisy wdrażają do polskiego prawa pakiet dyrektyw unijnych dotyczących zamówień publicznych.
Ustawa o umowie koncesji na roboty budowlane z senackimi poprawkami
Nowe przepisy przewidują także zmiany w zasadach wykluczania wykonawców z postępowania, na zasadach podobnych do Prawa zamówień publicznych (fot.PTWP)

Celem nowej ustawy jest zapewnienie przejrzystych i konkurencyjnych zasad wyboru koncesjonariusza, z jednoczesną gwarancją dopuszczalnej prawem unijnym elastyczności tego postępowania.

Czytaj też: Nowe przepisy ws. koncesji: Łatwiejsze inwestycje wodno-kanalizacyjne i rewitalizacje

Jakie poprawki zgłosił Senat

W Senacie zgłoszono sześć poprawek do ustawy. Ich celem jest uregulowanie zlecania zamówień bez przetargu (tzw. in-house) w koncesjach na wzór rozwiązań znanych z Prawa zamówień publicznych. Poprawki ujednolicają rozwiązania prawne dotyczące zamówień publicznych in-house oraz koncesji in-house, w szczególności dodają regulacje zapewniające przejrzystość udzielania takich koncesji.

W trakcie prac senackich przedstawiciel Rady Dialogu Społecznego zwrócił uwagę na to, że Prawo zamówień publicznych i rozpatrywana przez Senat ustawa o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi przewidują inne rozwiązania w odniesieniu do zamówień i koncesji in-house.

Senator Mieczysław Augustyn (PO) przekonywał w rozmowie z PAP, że senackie poprawki mają zagwarantować jawność i przejrzystość procedur in-house. Zwrócił uwagę, że jedna z poprawek wprowadza warunek, żeby firmy, z którymi zamawiający zawiera umowę koncesji, musiały zatrudniać swoich pracowników na umowę o pracę.

Nowela zakłada, że zasadą będzie zawieranie umów koncesji po opublikowaniu ogłoszenia o koncesji w Biuletynie Zamówień Publicznych; dotyczy to umów o wartości od 30 tys. euro do 5 mln 225 tys. euro; do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej będą wpisywane umowy koncesji o wartości od 5 mln 225 tys. euro.

Nowe przepisy przewidują także zmiany w zasadach wykluczania wykonawców z postępowania, na zasadach podobnych do Prawa zamówień publicznych. Ustawa zawiera także uregulowania dotyczące bezstronności osób biorących udział w postępowaniu po stronie zamawiającego; przewiduje, że umowy będą mogły być zawierane co do zasady na pięć lat.

Nowa ustawa zmienia system środków ochrony prawnej w obszarze koncesji. W miejsce obowiązującej drogi administracyjno-sądowej przyjmuje się system przewidziany w Prawie zamówień publicznych, tj. odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej oraz skargi do Sądu Okręgowego. 

Podobał się artykuł? Podziel się!

 


KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.

ZOBACZ TAKŻE

PARTNER SERWISU