PARTNER PORTALU
 • BGK

Ustawą w nepotyzm i korupcję

 • GK    5 lipca 2013 - 10:02
Ustawą w nepotyzm i korupcję

Rząd negatywnie zaopiniował poselski projekt ustawy rozszerzający zakaz zatrudniania radnych i członków ich rodzin w urzędach.
Projekt, poprzez nowelizację samorządowych przepisów ustrojowych oraz ustawy o pracownikach samorządowych, zakłada rozszerzenie zakazu zatrudniania radnych i członków ich rodzin w urzędach gmin, starostwach powiatowych, urzędach marszałkowskich oraz jednostkach organizacyjnych samorządu terytorialnego.

Dokument przewiduje, że nawiązanie przez radnego stosunku pracy wbrew zakazowi równoznaczne będzie ze zrzeczeniem się mandatu.

Jako uzasadnienie dla rozszerzenia dotychczasowych zakazów zatrudniania radnych oraz członków ich rodzin w jednostkach samorządu terytorialnego projektodawca wskazuje na zjawisko „korupcji i nepotyzmu w obsadzaniu lokalnych urzędów" jako jeden z najważniejszych problemów samorządów.

- Przedstawione wnioski nie zostały jednak poparte wyliczeniami i analizami merytorycznymi, a wskazana w uzasadnieniu do projektu ustawy konkluzja z raportu Centralnego Biura Antykorupcyjnego, że blisko 1/3 spraw operacyjnych biura w ubiegłym roku dotyczyła administracji samorządowej wynika raczej z liczby jednostek samorządu terytorialnego oraz osób pełniących funkcje w samorządzie w ogólnej liczbie podmiotów publicznych - czytamy w stanowisku rządu.

Według Rady Ministrów projektowane zmiany, które mają na celu rozszerzenie zakazu zatrudniania radnego w urzędach na wszystkie jednostki samorządu terytorialnego z obszaru województwa, w którym uzyskał on mandat, zostały ujęte w sposób niekonsekwentny.

- Z jednej strony eliminuje się możliwość nawiązania stosunku pracy na obszarze całego województwa z radnym samorządu województwa, z drugiej natomiast pozostawia się ograniczoną możliwość zatrudnienia radnego gminy w urzędach innych gmin, a radnego powiatu w starostwach powiatowych innych powiatów i urzędach gmin położonych na obszarze innych powiatów danego województwa - tłumaczy rząd.

Ta niekonsekwencja odnosi się także do zakazu pełnienia funkcji kierownika samorządowej jednostki organizacyjnej oraz zakazu powierzania pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej.

Kolejną kwestią pozostaje brak uzasadnienia zmiany dokonywanej art. 2 pkt 2 projektu ustawy, tj. uchylenie art. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne.

Według rządu jest to przepis, który umożliwia osobom pełniącym funkcje publiczne zasiadanie w organach spółek komunalnych i spółek Skarbu Państwa z tytułu zgłoszenia ich przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego.

- Uchylenie tego przepisu może wywołać skutki dotyczące ogółu podmiotów objętych zakresem ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne, a także utrudnić obsadę organów w spółkach komunalnych, w szczególności w sytuacji, gdy osoby pełniące funkcję publiczną ex lege pełnią funkcję w organach spółki - argumentuje rząd.

Istotne zastrzeżenia Rady Ministrów budzi także wprowadzany zakaz zatrudniania osób bliskich.

Przyjęcie zaproponowanych rozwiązań skutkować będzie problemami w określeniu, czy dany stosunek pracy trwa i z jakim momentem ustaje. Wątpliwości te będą się przedkładać na szereg czynności z zakresu prawa pracy, jak np. wystawienie świadectwa pracy.

REKLAMA
×
KOMENTARZE (9)

 • spaw, 2013-07-23 15:30:53

  Niestety nepotyzm i kumoterstwo rozkładają wszystkie instytucje. W moim Urzędzie kierownik zatrudnił swoją żonę. Niestety, małżonka ma bardzo małe pojęcie o przedmiocie naszej pracy, w związku z czym większość merytorycznych obowiązków wykonują za nią stażyści. Inni pracownicy merytoryczni zatrudnie...ni są na 1/2 etatu. I na tym polega SPRAWNE PAŃSTWO PO. Brak słów.  rozwiń
 • dalida, 2013-07-09 12:00:05

  Co da ustawa jak wykonawcy i kontrolujący są skorumpowani. Plaga wynikająca z nepotyzmu władców i bezkarności Np. Jak uzasadnić,ze były komendant policji znajduje posadę w urzędzie.
 • Horror - Sejm, 2013-07-08 08:28:07

  Jak rząd może "negatywnie zaopiniować" poselski projekt ustawy ? To nie rząd go przegłosowuje ! A może ten cały Sejm to tylko przykrywka dla prawdziwych rzadzących ??