Ustawy żłobkowa i o opiece zastępczej jesienią

Projekty ustaw o opiece nad dziećmi do lat trzech oraz o pieczy zastępczej w przyszłym tygodniu skierowane zostaną pod obrady rządu, a jesienią trafią do Sejmu - zapowiedziała minister pracy i polityki społecznej Jolanta Fedak.
Projekt ustawy o formach opieki nad dziećmi do lat trzech (tzw. ustawy żłobkowej) już w przyszłym tygodniu ma być skierowany na komitet stały Rady Ministrów. Jak poinformowała Fedak na konferencji prasowej, projekt jest już po konsultacjach i uzgodnieniach. Wyraziła nadzieję, że jesienią prace nad nim rozpocznie nad nim Sejm. Jej zdaniem jest możliwe, by ustawa weszła w życie od 2011 r., jednak - jak zaznaczyła - zależy to od tempa prac parlamentarnych.

Gotowy jest także projekt ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej nad dzieckiem. Założenia do ustawy zostały przyjęte już w czerwcu zeszłego roku - od tego czasu trwały prace nad projektem.

- Długo to trwało, ale wspólnie z Rządowym Centrum Legislacji przygotowaliśmy projekt ustawy; zakończone są już konsultacje, mam nadzieję, że ustawa wejdzie w życie w przyszłym roku - powiedziała Fedak.

Oba projekty są ważne społecznie i od dawna wyczekiwane przez wiele środowisk, jednak prace nad nimi się przeciągały. Założenia do ustawy żłobkowej rząd przyjął w marcu, MPiPS przygotowało je rok wcześniej. Przygotowanie projektu ustawy o pieczy zastępczej trwało jeszcze dłużej: MPiPS przygotowało założenia do ustawy w 2008 r., jednak na początku 2009 r. zapowiedziano, że w ramach oszczędności budżetowych ustawa zostanie odłożona. Protestowało przeciwko temu m.in. wiele organizacji pozarządowych, a także Rzecznik Praw Dziecka. Ostatecznie w czerwcu zeszłego roku rząd przyjął założenia do ustawy.

Ustawa o wpieraniu rodziny i pieczy zastępczej ma nie tylko zreformować system opieki zastępczej, ale także stworzyć wiele instrumentów pomocy rodzinom w kryzysie.

Ustawa ma wspierać rozwój rodzinnej pieczy zastępczej, stawiając na profesjonalizm - ma powstawać więcej zawodowych rodzin, posiadających odpowiednie kwalifikacje i wsparcie przez cały okres funkcjonowania, powstać mają m.in. instytucje asystenta rodziny i koordynatora rodzinnej opieki zastępczej.

Projekt przewiduje m.in. wyeliminowane dużych placówek opiekuńczych. Docelowo mają pozostać jedynie małe domy dziecka, do których nie powinny trafiać najmłodsze dzieci. W projekcie położono nacisk na wsparcie rodziny, by tam, gdzie to możliwie, nie dopuszczać do odebrania dziecka.

Ustawa żłobkowa jest natomiast wyczekiwana przez wielu rodziców, którym trudno pogodzić pracę zawodową z opieką nad małymi dziećmi. Jej autorzy liczą, że zwiększy obecność kobiet na rynku pracy; sprawi, że łatwiej będzie założyć żłobek, dzięki czemu dostęp do tego rodzaju placówek będzie łatwiejszy. W tej chwili do żłobków chodzi tylko 2 proc. dzieci.

Obecnie żłobek jest rodzajem zakładu opieki zdrowotnej i podlega Ministerstwu Zdrowia. Oznacza to, że wszelkie czynności opiekuńcze nad dzieckiem są świadczeniami zdrowotnymi i muszą być wykonywane przez osoby posiadające kwalifikacje określone w rozporządzeniu MZ, a zakładanie żłobków jest skomplikowane i kosztowne. Gdy projektowana ustawa wejdzie w życie, nadzór nad placówkami będzie sprawować resort pracy, przepisy nie będą proceduralnie skomplikowane, a wymagania, np. lokalowe, zostaną znacznie obniżone w stosunku do obecnie obowiązujących.

Projekt przewiduje, że jako formy opieki dla najmłodszych dzieci funkcjonować będą żłobek, klub dziecięcy, dzienny opiekun i niania.

W projekcie przewidziano też zachęty dla pracodawców do tworzenia przyzakładowych żłobków i klubów dziecięcych - będą mogli wliczyć wydatki związane z prowadzeniem ich w ciężar nieopodatkowanych kosztów uzyskania przychodu. Uczelnie będą mogły prowadzić żłobki i kluby dla dzieci studentów obok domów studenckich i stołówek - działalność ta będzie zwolniona z podatku.

W projekcie jest też oferta dla samorządów, które będą mogły kontraktować usługi opiekuńcze z opiekunami dziennymi sprawującymi opiekę nad dziećmi we własnym domu. Projekt zachęca też do legalnego zatrudnienia niań. Podobał się artykuł? Podziel się!

 


KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.

ZOBACZ TAKŻE

PARTNER SERWISU