PARTNER PORTALU
  • BGK

Uwaga na krótsze terminy w zamówieniach publicznych

  • Marek Okniński    8 sierpnia 2016 - 10:57
Uwaga na krótsze terminy w zamówieniach publicznych

Nowością jest możliwość skrócenia 35 dniowego terminu składania ofert nawet do 15 dni w określonych przypadkach (fot.:pixabay.com)

• Ustawa z dnia 22 czerwca o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw ma na celu między innymi usprawnienie procedur udzielania zamówień publicznych poprzez przyspieszenie wyboru najkorzystniejszej oferty.
• Ustawodawca dla zrealizowania wskazanego celu nowelizacji, postanowił o skróceniu terminów składania ofert.
• Zmiana terminów składania ofert wprowadzona wyżej wskazaną ustawą dotyczy postępowań, których wartość przekracza tzw. progi unijne.
W trybie przetargu nieograniczonego dotychczasowy 40 dniowy termin składania ofert skrócono do 35 dni od dnia przekazania ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej.

Nowością jest możliwość skrócenia 35 dniowego terminu składania ofert do 15 dni w następujących przypadkach:

1) opublikowania wstępnego ogłoszenia informacyjnego, o ile wstępne ogłoszenie informacyjne zawierało wszystkie informacje wymagane dla ogłoszenia o zamówieniu, w zakresie, w jakim były one dostępne w chwili publikacji wstępnego ogłoszenia informacyjnego, i zostało zamieszczone w profilu nabywcy na co najmniej 35 dni i nie więcej niż 12 miesięcy przed dniem przekazania ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej;

2) jeżeli zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia i skrócenie terminu składania ofert jest uzasadnione.

W odniesieniu do przetargu ograniczonego Ustawodawca zdecydował, że:

- dotychczasowy termin składania wniosków (30 dni) pozostanie bez zmian,
- wydłużony zostanie termin składania wniosków z dotychczas obowiązujących 10 dni do 15 dni w przypadku gdy zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia.

Termin składania ofert w przetargu ograniczonym został skrócony z dotychczas obowiązujących 40 dni do 30 dni od dnia przekazania zaproszenia do składania ofert.

Ponadto jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza tzw. progi unijne (kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych), a informacja o zamówieniu została zawarta we wstępnym ogłoszeniu informacyjnym, o ile wstępne ogłoszenie informacyjne zawierało wszystkie informacje wymagane w tym ogłoszeniu, w zakresie, w jakim informacje te są dostępne w chwili publikacji tego ogłoszenia, i zostało przekazane do publikacji Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej na co najmniej 35 dni i nie więcej niż 12 miesięcy przed dniem wysłania ogłoszenia o zamówieniu, zamawiający może wyznaczyć termin składania ofert nie krótszy niż 10 dni.

W przypadku gdy zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia termin składania ofert nadal może zostać skrócony do 10 dni od dnia przekazania wykonawcom zaproszenia do składania ofert.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.