PARTNER PORTALU
  • BGK

Uwaga na lipcowe terminy w sprawozdawczości

  • AW    15 lipca 2013 - 14:00
Uwaga na lipcowe terminy w sprawozdawczości

Mimo wakacji wydziały finansowe nie mają laby. Najbliższe terminach w sprawozdawczości samorządów mijają 22 i 28 lipca.
Regionalne Izby Obrachunkowe przypominają samorządom o najbliższych terminach w sprawozdawczości.

22 lipca mija termin złożenia przez zarząd j.s.t. do RIO, w formie dokumentu i w formie elektronicznej, zbiorczych sprawozdań budżetowych za II kwartał 2013 roku:

- miesięczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego - Rb-27S,
- miesięczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego - Rb-28S,
- kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego - Rb-NDS,
- półroczne sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych - Rb-30S,
- półroczne sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych - Rb-34S,
- kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji - Rb-Z,
- kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych - Rb-N.

- Przekazywanie sprawozdań wyłącznie w formie elektronicznej, jest możliwe tylko wtedy, gdy autentyczność ich pochodzenia i integralność ich treści będą zagwarantowane bezpiecznym podpisem elektronicznym w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz.U. j.t. z 2013 r., poz. 262), weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Sprawozdania w formie elektronicznej należy przekazywać do RIO w Opolu z wykorzystaniem aplikacji BeSTi@.- przypomina opolska izba obrachunkowa.

28 lipca mija termin złożenia zbiorczych sprawozdań w zakresie jednostek posiadających osobowość prawną oraz pozostałych jednostek w stosunku do których organem założycielskim lub nadzorującym jest jednostka samorządu terytorialnego za II kwartał 2013 roku. Zarząd j.s.t. składa do RIO w formie dokumentu i formie elektronicznej następujące sprawozdania:

- kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji - Rb-Z,
- kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych - Rb-N.

 

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.