PARTNER PORTALU
  • BGK

Uwaga na terminy sprawozdawczości w lutym

  • AT    3 lutego 2014 - 17:46
Uwaga na terminy sprawozdawczości w lutym

Regionalna Izba Obrachunkowa opublikowała najważniejsze terminy w sprawozdawczości w lutym 2014 r. RIO przyjmuje sprawozdania zarówno w formie dokumentu jak i w formie elektronicznej.
Najbliższe terminy w sprawozdawczości:

10 lutego - termin złożenia przez zarząd j.s.t. do dysponenta i RIO za IV kwartał:

-sprawozdania z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami – Rb-27ZZ (RIO otrzymuje sprawozdanie w formie dokumentu do wiadomości).

15 lutego - termin złożenia przez zarząd j.s.t. do dysponenta i RIO za IV kwartał:

- sprawozdania o dotacjach/wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami – Rb-50 (RIO otrzymuje sprawozdanie w formie dokumentu do wiadomości).

17 lutego - termin przekazania do izby sprawozdania w formie dokumentu oraz wersji elektronicznej.

- Formularz sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego za 2013 rok, dostępny jest na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej.

20 lutego - termin złożenia przez zarząd j.s.t. do RIO:

- rocznego sprawozdania z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego – Rb-27S;

-  rocznego sprawozdania z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego – Rb-28S;

-  rocznego sprawozdania o stanie środków na rachunkach bankowych jednostek samorządu terytorialnego – Rb-ST;

- rocznego sprawozdania z wykonania dochodów podatkowych gminy/miasta na prawach powiatu – Rb-PDP;
   
- kwartalnego sprawozdania (za IV kwartał) o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego – Rb-NDS;
  
- rocznego sprawozdania z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych– Rb-30S;
  
-  rocznego sprawozdania z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 o ustawy o finansach publicznych – Rb-34S.

22 lutego - termin złożenia przez zarząd j.s.t. do RIO miesięcznych sprawozdań za styczeń 2014 r.:

- z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego – Rb-27S;
   
- z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego – Rb-28S;

23 lutego - termin złożenia przez zarząd j.s.t. do RIO:

- kwartalnego sprawozdania (za IV kwartał) o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji – Rb-Z;
   
- rocznego sprawozdania uzupełniającego o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych – Rb-UZ;
   
- kwartalnego sprawozdania (za IV kwartał) o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych – Rb-N;
   
- rocznego sprawozdania uzupełniającego o stanie należności z tytułu papierów wartościowych według wartości księgowej – Rb-UN.

25 lutego - termin złożenia przez zarząd j.s.t. do RIO (w zakresie jednostek posiadających osobowość prawną oraz pozostałych jednostek) na nowych drukach wynikających z rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 października 2013 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1344):

- kwartalnego sprawozdania za IV kwartał o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji – Rb-Z;
   
- rocznego sprawozdania uzupełniającego o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych – Rb-UZ;
   
- kwartalnego sprawozdania za IV kwartał o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych – Rb-N;
   
- rocznego sprawozdania uzupełniającego o stanie należności z tytułu papierów wartościowych według wartości księgowej – Rb-UN.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.