VAT-owa pułapka dybie na samorządy

Samorządy współrealizujące inwestycje mają problemy z rozliczeniem podatku od towarów i usług. Organy podatkowe uznają, że przekazanie efektów rzeczowych jest czynnością podlegającą opodatkowaniu.
VAT-owa pułapka dybie na samorządy

Samorządy coraz częściej decydują się na podjęcie wspólnych działań przy realizacji projektów inwestycyjnych, których zasięg terytorialny obejmuje kilka gmin, powiatów czy regionów. Zawierają wówczas umowy, które ustalają wzajemne relacje i uprawnienia, a jeden z partnerów wyznaczany jest na lidera, który w imieniu wszystkich uczestników firmuje wspólne działania.

Poszczególni uczestnicy projektu przekazują środki finansowe – poprzez dotacje celowe udzielane przez partnerów liderowi – na realizację projektu w dotyczących ich częściach. Lider występuje też o pozyskanie zewnętrznego źródła finansowania. Całość wydatków koniecznych dla realizacji inwestycji fakturowana jest na lidera projektu.

Po zakończeniu inwestycji jej efekty rzeczowe przekazywane są poszczególnym uczestniczącym samorządom – partnerom wedle ustalonych wcześniej w umowie zasad.

Według posłów: Haliny Rozpondek i Krzysztofa Gadowskiego, którzy poruszyli tę sprawę w interpelacji, samorządy współrealizujące inwestycje napotykają na problemy z rozliczeniem podatku od towarów i usług. Organy podatkowe uznają, że przekazanie efektów rzeczowych jest czynnością podlegającą opodatkowaniu.

Przyjmują, że lider działa we własnym imieniu na rachunek partnerów, partnerzy nabywają prawo do efektów projektu dopiero po ich przekazaniu przez lidera, który otrzymuje wynagrodzenie w postaci wkładu finansowego partnerów.

 


KOMENTARZE (3)ZOBACZ WSZYSTKIE

Rząd robi wszystko, żeby samorządom było pod górkę. Nieładnie.

Annna, 2012-06-14 11:53:00 odpowiedz

Na niejednego przedsiębiorcę też czyha taka pułapka

graj, 2012-06-14 10:09:13 odpowiedz

VAT to nie jedyna sprawa, przez którą samorządy zostały zagonione w kozi róg

K.O., 2012-06-14 10:08:57 odpowiedz

ZOBACZ WSZYSTKIE


ZOBACZ TAKŻE

PARTNER SERWISU