PARTNER PORTALU
  • BGK

VAT-owska zniżka na dach dla trudnej młodzieży

  • GK    10 sierpnia 2012 - 07:04
VAT-owska zniżka na dach dla trudnej młodzieży

Jeżeli ponad 50 proc. powierzchni młodzieżowego ośrodka wychowawczego jest przeznaczona na cele mieszkalne, to jego remont lub modernizacja opodatkowana będzie obniżoną stawką 8 proc. VAT.
Poseł Maciej Orzechowski zwrócił się z interpelacją do ministra finansów w sprawie stawki podatku VAT naliczanego przy remontach budynków przeznaczonych na młodzieżowe ośrodki wychowawcze

Jego wątpliwości wzbudził fakt, że w obecnym stanie prawnym budowa, remont czy modernizacja budynków mieszkaniowych opodatkowana jest dwoma stawkami VAT – 8 proc. i 23 proc. Ustawa o podatku od towarów i usług daje przywilej obniżonej stawki VAT-u budynkom objętym społecznym programem mieszkaniowym.

Jednak w rozporządzeniu Rady Ministrów z 12 lutego 2002 r., które precyzuje klasyfikację budynków zaliczanych do tego programu mieszczą się m.in. budynki mieszkalne na terenie koszar, zakładów karnych i poprawczych czy też aresztów śledczych.

– W tym rozporządzeniu nie został wymieniony budynek mieszkalny, jakim jest młodzieżowy ośrodek wychowawczy. Pojawiają się więc wątpliwości dotyczące interpretacji przepisów w obliczu konieczności remontu budynku ośrodka – zwrócił uwagę poseł.

Według posła, nie wiadomo, czy ze względu na pełnioną przez budynek funkcję społeczną należy klasyfikować go jako budynek mieszkalny i w związku z tym w jakiej wysokości odprowadzony powinien zostać podatek za przeprowadzone w nim zabiegi remontowe – 8 proc. czy 23 proc.

Odpowiadając na interpelację Maciej Grabowski, podsekretarz stanu w ministerstwie finansów przyznał, że zgodnie z zasadami metodycznymi obowiązującej od 1 stycznia 2000 r. Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych, wprowadzonej rozporządzeniem Rady Ministrów każdy obiekt budowlany klasyfikowany jest zgodnie z jego przeważającym przeznaczeniem przy uwzględnieniu charakteru technicznego obiektu (np. budynek, budowla).

<!-- pagebreak //-->×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.