PARTNER PORTALU
  • BGK

W dzienniku urzędowym nie ma miejsca na uchwałę o budowie pomnika

  • GK    14 października 2013 - 11:14
W dzienniku urzędowym nie ma miejsca na uchwałę o budowie pomnika

Uchwała w sprawie zgody na wzniesienie pomnika nie rozstrzyga bezpośrednio o prawach i obowiązkach podmiotów tworzących wspólnotę samorządową, dlatego nie może być uznana za akt prawa miejscowego.
Wojewoda śląski unieważnił uchwałę Rady Miasta Żory, w której rada wyraziła zgodę na wzniesienie i lokalizację pomnika upamiętniającego Żołnierzy Wyklętych.

Wojewoda śląski w rozstrzygnięciu nadzorczym przypomniał, że art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy o samorządzie gminnym daje radzie gminy prawo do podejmowania uchwał w sprawach herbu gminy, nazw ulic i placów będących drogami publicznymi lub nazw dróg wewnętrznych w rozumieniu ustawy o drogach publicznych, a także wznoszenia pomników.

Przepis ten, jak stwierdził wojewoda, można podzielić na kilka samodzielnych norm. Jedna będzie uprawnieniem rady gminy do podejmowania uchwał w sprawach herbu gminy, druga oznacza kompetencje w nadawaniu nazw ulic i placów oraz dróg wewnętrznych a trzecia - w sprawach wznoszenia pomników.

Według wojewody dwie pierwsze z wymienionych norm uprawniają radę gminy do podjęcia uchwał w formie aktu prawa miejscowego.

- Zgodnie z ugruntowanym orzecznictwem, akty nadania nazw ulicom w postaci uchwał rady gminy są aktami prawa miejscowego mającymi moc powszechnie obowiązującą na terenie, dla którego zostały uchwalone - przypomniał wojewoda powołując się na wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku.

Podobnie w przypadkach uchwał w sprawach herbu gminy, sądy administracyjne podkreślają, że kwestie herbów należą do kompetencji ustrojowych gminy, co mieści się w katalogu określonym w art. 40 ust. 2 pkt 1 ustawy o samorządzie gminnym.

Również Naczelny Sąd Administracyjny orzekł, że nie można do materii regulacji ustroju wewnętrznego gminy nie zaliczyć podejmowania uchwał w sprawach herbu gminy.

- Uchwała w sprawie herbu gminy nie ma charakteru wewnętrznego, a spełnia cechy przypisane aktowi prawa miejscowego. Jest rozstrzygnięciem, które odpowiada cechom aktu normatywnego: aktu, który nie konsumuje się przez jednorazowe zastosowanie, a obowiązuje nieokreślony krąg podmiotowy w układzie zewnętrznym a nie tylko wewnętrznym - pomiędzy organami gminy - przypomniał wojewoda.

Inaczej jest w przypadku uchwał w sprawach wznoszenia pomników.

„Warunkiem uznania danego aktu za akt prawa miejscowego jest jego powszechność, a także generalny i abstrakcyjny charakter. Tymczasem uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wzniesienie pomnika, takich cech nie posiada. Nie rozstrzyga bezpośrednio o prawach i obowiązkach podmiotów, tworzących wspólnotę samorządową, lecz jest aktem prawnym konkretnym, który ulega konsumpcji w wyniku jednorazowego zastosowania" - czytamy w uzasadnieniu rozstrzygnięcia nadzorczego wojewody śląskiego.

Z tego względu powyższa uchwała jest aktem kierownictwa wewnętrznego, skierowanym do organów gminy oraz podporządkowanych gminie podmiotów.

Kwestionowana uchwała nie podlega zatem publikacji jako akt prawa miejscowego, o którym mowa w art. 40 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym. Wymóg publikacji nie wynika również z przepisów szczególnych.

W związku z tym uchwała nie mieści się w katalogu aktów prawnych, podlegających ogłoszeniu w wojewódzkim dzienniku urzędowym na podstawie art. 13 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.
NAJPOPULARNIEJSZE W PORTALU
NAJNOWSZE WIADOMOŚCIWyszukiwarki

Polecane oferty: