PARTNER PORTALU
  • BGK

Warunki, jakie powinny spełniać mieszkania chronione

  • GK/mpips.gov.pl    10 listopada 2011 - 11:59
Warunki, jakie powinny spełniać mieszkania chronione

Minimum trzy osoby mają przebywać w mieszkaniu chronionym, a optymalna powierzchnia użytkowa na jedną osobę nie może być mniejsza niż 12 mkw.
Takie rozwiązania przewiduje projekt rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej w sprawie mieszkań chronionych.

Czytaj też:  Mieszkania dla bezdomnych kobiet

Na dzień 31 grudnia 2010 roku w całym kraju funkcjonowało 496 mieszkań chronionych dysponujących łącznie 2077 miejscami. Liczba osób objętych tą formą pomocy społecznej wynosiła 1951. Część mieszkań chronionych prowadzona jest przez jednostki organizacyjne pomocy społecznej na poziomie gminny i powiatu (429), pozostałe – przez organizacje pożytku publicznego (67).

Ogółem mieszkań chronionych prowadzonych przez gminę jest 217, natomiast prowadzonych przez powiat – 212. W przypadku mieszkań chronionych prowadzonych przez gminę najwięcej takich placówek (109) jest w województwie śląskim dla 380 osób (435 osób korzystających), natomiast w województwie podlaskim nie ma ich w ogóle. Organizacje pożytku publicznego prowadzą od 1 (dla 11 osób) w województwie kujawsko – pomorskim do 7 (dla 97 osób) w województwie dolnośląskim mieszkań chronionych, przy czym w 8 województwach nie ma ani jednego mieszkania chronionego prowadzonego przez organizację pożytku publicznego.

W przypadku placówek ponadgminnych prowadzonych przez powiat najmniej jest ich po 3 w województwach: dolnośląskim i opolskim, dla odpowiednio 13 i 8 osób, natomiast najwięcej w województwie mazowieckim – 31 dla 104 osób. Natomiast w przypadku organizacji pożytku publicznego realizujących takie zadanie sytuacja kształtuje się inaczej: na terenie 10 województw nie funkcjonuje ani jedno mieszkanie chronione.

W 3 województwach funkcjonuje po jednym mieszkaniu chronionym. W pozostałych województwach od 2 do 7 mieszkań chronionych.

Osoby zainteresowane uczestnictwem (pobytem) w mieszkaniu chronionym najczęściej muszą same wystąpić o przyznanie takiego świadczenia. Zasady przyjmowania, uczestnictwa i odpłatności (lub jej braku) ustalają podmioty prowadzące mieszkania chronione (w ramach zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego lub działalności statutowej organizacji pozarządowej).

Z informacji o istniejących mieszkaniach chronionych wynika, że dotychczas czas pobytu osoby w mieszkaniu chronionym wynosił od 3 miesięcy do zamieszkiwania stałego. Część mieszkań chronionych funkcjonuje w strukturach środowiskowych domów samopomocy lub domów pomocy społecznej. W takich przypadkach pobyt w mieszkaniu chronionym jest traktowany jako pobyt w tych placówkach.

Koszty pobytu w mieszkaniu chronionym dla jego mieszkańca kształtują się różnie. W niektórych placówkach pobyt jest nieodpłatny, w innych mieszkańcy ponoszą koszty mediów, w jeszcze innych – ponoszą odpłatność do wysokości 70 proc. własnego dochodu, w pozostałych – koszty najmu lokalu.

Powyższa forma pomocy społecznej jest bardzo atrakcyjna dla osób, które wymagają częściowego wsparcia, dzięki temu, że łączy funkcję pobytu w samodzielnym (własnym) mieszkaniu z funkcją pobytu w placówce opiekuńczo-rehabilitacyjnej, przy niewielkich kosztach dla mieszkańca.

Osoba przebywająca w mieszkaniu chronionym z jednej strony uczy się samodzielności w naturalnych warunkach, a z drugiej – otrzymuje niezbędne wsparcie, które umożliwia jej codzienne funkcjonowanie i zapewnia poczucie bezpieczeństwa.MultimediaREKLAMA
×
KOMENTARZE (1)

  • spod_rynny, 2011-11-12 08:42:48

    Ciasne, a nawet nie własne, ale lepszy rydz niż nic