PARTNER PORTALU
  • BGK

Ważne terminy dla samorządów

  • www.sejmik.kielce.pl    12 kwietnia 2011 - 11:40
Ważne terminy dla samorządów

22 kwietnia minie termin przekazania kwartalnych sprawozdań budżetowych. Po raz pierwszy mają być przygotowane na podstawie nowego rozporządzenia.
Jak co kwartał, organ nadzoru nad samorządowymi finansami przygotował zestawienie najważniejszych terminów związanych ze sprawozdawczością samorządów w najbliższych miesiącach.

10 kwietnia mija termin złożenia kwartalnego sprawozdania z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami – Rb-27ZZ za I kwartał 2010 roku.

Do 14 kwietnia należy złożyć kwartalne sprawozdanie o dotacjach/wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami – Rb-50 za I kwartał 2010 roku.

20 kwietnia upłynie termin przekazania miesięcznych sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie oraz informacji o nieudzieleniu pomocy.

22 kwietnia mija termin złożenia sprawozdań budżetowych za I kwartał 2010 roku (rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 lutego 2010 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej) oraz termin złożenia łącznych sprawozdań w zakresie budżetów jednostek samorządu terytorialnego za I kwartał 2010 roku (rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych).

28 kwietnia minie termin złożenia zbiorczych sprawozdań w zakresie jednostek posiadających osobowość prawną oraz pozostałych jednostek w stosunku do których organem założycielskim lub nadzorującym jest jednostka samorządu terytorialnego za I kwartał 2010 roku.

30 kwietnia to termin przekazania kwartalnych sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej za I kwartał 2010 roku oraz termin złożenia bilansu z wykonania budżetu oraz sprawozdania finansowego łącznego osobno dla jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych.

20 maja upłynie termin przekazania miesięcznych sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie oraz informacji o nieudzieleniu pomocy.

Do 20 czerwca należy przekazać miesięczne sprawozdania o udzielonej pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie oraz informacji o nieudzieleniu pomocy.

 

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


×
KOMENTARZE (1)

  • Bolek, 2011-04-12 17:30:22

    To są bardzo ważne terminy! Kto nie zdąży ten bedzie żałował !Przepisy za czesto się zmieniaja.Mozna oszaleć!