PARTNER PORTALU
  • BGK

Ważne terminy od RIO

  • AT    11 stycznia 2012 - 19:09
Ważne terminy od RIO

Jak podaje Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu w styczniu mija termin przekazania miesięcznych sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie oraz informacji o nieudzieleniu pomocy, a także złożenia sprawozdań budżetowych za grudzień 2011 roku.
Oto wykaz najważniejszych terminów związanych ze sprawozdawczością jst w I kwartale 2012 r., które opublikowała opolska RIO:

20 stycznia

Termin przekazania miesięcznych sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie oraz informacji o nieudzieleniu pomocy (rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 września 2008 r. w sprawie sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie oraz informacji o nieudzieleniu pomocy DzU nr 174, poz. 1081 z późn. zm.).

Do RIO przesyła się wyłącznie w postaci elektronicznej (format xls):
- sprawozdanie o udzielonej pomocy de minimis w rolnictwie lub informację o nieudzieleniu pomocy publicznej w rolnictwie - za grudzień 2011 roku,
- sprawozdanie o udzielonej pomocy de minimis w rybołówstwie lub informację o nieudzieleniu pomocy publicznej w rybołówstwie - za grudzień 2011 roku,

22 stycznia

Termin złożenia sprawozdań budżetowych za grudzień 2011 roku (rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 lutego 2010 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej, DzU nr 20, poz. 103). Zarząd j.s.t. składa następujące sprawozdania:
- miesięczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego - Rb-27S,
- miesięczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego - Rb-28S.

10 lutego

Termin złożenia kwartalnego sprawozdania z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami - Rb-27ZZ za IV kwartał 2011 roku.

15 lutego

Termin złożenia kwartalnego sprawozdania o dotacjach/wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami – Rb-50 za IV kwartał 2011 roku.
 
17 lutego

Organ prowadzący szkołę będący jednostką samorządu terytorialnego sporządza sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez tę jednostkę samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem wysokości kwoty różnicy, o której mowa w art. 30a ust. 2 ustawy Karta Nauczyciela, o ile wystąpiła.

Organ prowadzący szkołę będący jednostką samorządu terytorialnego przedkłada sprawozdanie regionalnej izbie obrachunkowej, a także organowi stanowiącemu tej jednostki samorządu terytorialnego, dyrektorom szkół prowadzonych przez tę jednostkę oraz związkom zawodowym zrzeszającym nauczycieli.

20 lutego

Termin przekazania miesięcznych sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie oraz informacji o nieudzieleniu pomocy (rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 września 2008 r. w sprawie sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie oraz informacji o nieudzieleniu pomocy DzU nr 174, poz. 1081 z późn. zm.).

Do RIO przesyła się wyłącznie w postaci elektronicznej (format xls):
- sprawozdanie o udzielonej pomocy de minimis w rolnictwie lub informację o nieudzieleniu pomocy publicznej w rolnictwie - za styczeń 2012 roku,
- sprawozdanie o udzielonej pomocy de minimis w rybołówstwie lub informację o nieudzieleniu pomocy publicznej w rybołówstwie - za styczeń 2012 roku,×
KOMENTARZE (1)

  • Kavior, 2012-02-14 11:40:27

    ZAWSZE jakieś problemy z tym RIO