PARTNER PORTALU
  • BGK

Ważne terminy sprawozdawczości dla JST: kwiecień 2018 r.

  • bad    22 marca 2018 - 21:33
Ważne terminy sprawozdawczości dla JST: kwiecień 2018 r.
W kwietniu ważne terminy sprawozdawczości dla JST (Fot. pixabay)

Opolska Regionalna Izba Obrachunkowa przypomina o nadchodzących terminach w sprawozdawczości. Najbliższy za trzy tygodnie.
  • Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu przypomina na swojej stronie internetowej kalendarz najbliższych terminów w sprawozdawczości. 
  • Sprawozdania dotyczą I kwartału 2018 r., terminy ich składania upływają w kwietniu.
  • Sprawozdania dotyczą m.in. wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, wykonania planu dochodów budżetowych, wykonania planu wydatków budżetowych.

12 kwietnia – termin złożenia przez zarząd JST do RIO wyłącznie w formie elektronicznej z wykorzystaniem aplikacji BeSTi@ sprawozdania z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami – Rb-27ZZ (RIO otrzymuje sprawozdanie do wiadomości).

16 kwietnia – termin złożenia przez zarząd JST do RIO wyłącznie w formie elektronicznej z wykorzystaniem aplikacji BeSTi@ sprawozdania o dotacjach/wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami – Rb-50 (RIO otrzymuje sprawozdanie do wiadomości).

Czytaj też: Informacja dla JST o nowym obowiązku sprawozdawczym

23 kwietnia – termin złożenia przez zarząd JST do RIO wyłącznie w formie elektronicznej z wykorzystaniem aplikacji BeSTi@:

* sprawozdania z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego – Rb-27S;

* sprawozdania z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego – Rb-28S;

* sprawozdania z wykonania planu wydatków jednostki samorządu terytorialnego, które nie wygasły z upływem roku budżetowego – Rb-28NWS;

Czytaj też: W polskich gminach brakuje opieki dla najmłodszych

* sprawozdania o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego – Rb-NDS;

* sprawozdania z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych – Rb-30S;

* sprawozdania z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 o ustawy o finansach publicznych – Rb-34S;

* kwartalnego sprawozdania o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji – Rb-Z;

* kwartalnego sprawozdania o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych – Rb-N.

30 kwietnia – termin złożenia przez zarząd JST do RIO (w zakresie jednostek posiadających osobowość prawną oraz pozostałych jednostek):

* kwartalnego sprawozdania o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń
i gwarancji – Rb-Z;

* kwartalnego sprawozdania o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych – Rb-N.

W multimediach udostępniamy wzorce formularzy zbiorczych sprawozdań Rb-Z i Rb-N jednostek z osobowością prawną, dla których organem założycielskim lub nadzorującym są JST.

Formularze przeznaczone są wyłącznie do obsługi I, II i III kwartału.

30 kwietnia – termin przekazania przez zarząd jednostki samorządu terytorialnego do RIO w formie papierowej następujących sprawozdań finansowych:

* bilansu z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego,

* łącznego bilansu obejmującego dane wynikające z bilansów samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych,

*łącznego rachunku zysków i strat obejmującego dane wynikające z rachunków zysków i strat samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych,

* łącznego zestawienia zmian w funduszu obejmującego dane wynikające z zestawień zmian w funduszu samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


MultimediaREKLAMA
×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.