PARTNER PORTALU
  • BGK

Ważne terminy sprawozdawczości dla JST: luty i marzec

  • bad    30 stycznia 2018 - 08:43
Ważne terminy sprawozdawczości dla JST: luty i marzec
W lutym ważne terminy sprawozdawczości dla JST (Fot. pixabay)

Opolska Regionalna Izba Obrachunkowa przypomina o nadchodzących terminach w sprawozdawczości. Najbliższy za niespełna dwa tygodnie.
Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu przypomina na swojej stronie internetowej kalendarz najbliższych terminów w sprawozdawczości. Dotyczą one IV kwartału 2017 r. i stycznia 2018 r.

12 lutego – termin złożenia przez zarząd j.s.t. do RIO (do wiadomości) w formie dokumentu elektronicznego z wykorzystaniem aplikacji BeSTi@ sprawozdania z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami – Rb-27ZZ.

15 lutego - termin złożenia przez zarząd j.s.t. do RIO (do wiadomości) w formie dokumentu elektronicznego z wykorzystaniem aplikacji BeSTi@ sprawozdania o dotacjach/wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami – Rb-50.

Czytaj też: Informacja dla JST o nowym obowiązku sprawozdawczym

17 lutego - termin złożenia przez j.s.t. do RIO sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego za 2017 rok.

20 lutego - termin złożenia przez zarząd j.s.t. do RIO sprawozdań za 2017 rok w formie dokumentu elektronicznego z wykorzystaniem aplikacji BeSTi@:

* rocznego sprawozdania z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego – Rb-27S;

Czytaj też: W polskich gminach brakuje opieki dla najmłodszych

* rocznego sprawozdania z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego – Rb-28S;

* rocznego sprawozdania o stanie środków na rachunkach bankowych jednostki samorządu terytorialnego – Rb-ST;

* rocznego sprawozdania z wykonania dochodów podatkowych gminy/miasta na prawach powiatu – Rb-PDP;

* kwartalnego sprawozdania (za IV kwartał) o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego – Rb-NDS;

* kwartalnego sprawozdania (za IV kwartał) z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych – Rb-30S;

* kwartalnego sprawozdania (za IV kwartał) z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 o ustawy o finansach publicznych – Rb-34S.

22 lutego - termin złożenia przez zarząd j.s.t. do RIO wyłącznie w formie dokumentu elektronicznego z wykorzystaniem aplikacji BeSTi@ miesięcznych sprawozdań za styczeń 2018 r.:

* z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego – Rb-27S;

* z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego – Rb-28S.

23 lutego  - termin złożenia przez zarząd j.s.t. do RIO wyłącznie w formie dokumentu elektronicznego z wykorzystaniem aplikacji BeSTi@:

* kwartalnego sprawozdania (za IV kwartał) o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji – Rb-Z;

* rocznego sprawozdania uzupełniającego o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych – Rb-UZ; ×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.