PARTNER PORTALU
  • BGK

Ważne terminy w sprawozdawczości JST

  • bad    13 lipca 2015 - 12:04
Ważne terminy w sprawozdawczości JST
Sprawozdania do RIO wyłącznie w formie elektronicznej z wykorzystaniem aplikacji BeSTi@. Fot. Pixbay

W najbliższych dniach upływają ważne terminy w zakresie sprawozdawczości finansowej.
13 lipca upływa termin złożenia przez zarząd jednostki samorządu terytorialnego do RIO wyłącznie w formie elektronicznej z wykorzystaniem aplikacji BeSTi@ sprawozdania z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami – Rb-27ZZ (RIO otrzymuje sprawozdanie do wiadomości),

14 lipca mija termin złożenia przez zarząd jednostki samorządu terytorialnego do RIO wyłącznie w formie elektronicznej z wykorzystaniem aplikacji BeSTi@ sprawozdania o dotacjach/wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami – Rb-50 (RIO otrzymuje sprawozdanie do wiadomości).

Sprawozdania wyłącznie przez aplikację BeSTi@

22 lipca wyznaczono termin złożenia przez zarząd jednostki samorządu terytorialnego do RIO wyłącznie w formie elektronicznej z wykorzystaniem aplikacji BeSTi@:

* sprawozdania z wykonania planu dochodów budżetowych samorządowej jednostki budżetowej/jednostki samorządu terytorialnego – Rb-27S;

* sprawozdania z wykonania planu wydatków budżetowych samorządowej jednostki budżetowej/jednostki samorządu terytorialnego – Rb-28S;

* sprawozdania z wykonania planu wydatków jednostki samorządu terytorialnego, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2014 – Rb-28NWS;

* sprawozdania o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego – Rb-NDS;

* sprawozdania z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych – Rb-30S;

* sprawozdania z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 o ustawy o finansach publicznych – Rb-34S;

* kwartalnego sprawozdania o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji – Rb-Z;

* kwartalnego sprawozdania o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych – Rb-N.
28 lipca mija termin złożenia przez zarząd jednostki samorządu terytorialnego do RIO (w zakresie jednostek posiadających osobowość prawną oraz pozostałych jednostek):

* kwartalnego sprawozdania o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji – Rb-Z;

* kwartalnego sprawozdania o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych – Rb-N.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!
REKLAMA
×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.