PARTNER PORTALU
  • BGK

Wchodzi nowy Kodeks postępowania administracyjnego. Urzędnicy dadzą radę?

  • Piotr Toborek    1 czerwca 2017 - 07:43
Wchodzi nowy Kodeks postępowania administracyjnego. Urzędnicy dadzą radę?
Zmiany mają odczuć i urzędnicy i obywatele (fot. ShutterStock)

1 czerwca wchodzi w życie zmieniony Kodeks postępowania administracyjnego. W urzędach były szkolenia, ale niepokój i obawy istnieją, szczególnie w małych jednostkach.
• Od 1 czerwca wchodzi w życie, przygotowana w Ministerstwie Rozwoju, we współpracy z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji, nowelizacja Kodeksu postępowania administracyjnego.

• Nowelizacja KPA została opracowana w ramach pakietu „100 zmian dla firm – Pakiet ułatwień dla przedsiębiorców”

• Od uchwalenia noweli minął ledwie miesiąc, samorządy miały niewiele czasu na przygotowania, ale odbyły się i wciąż trwają szkolenia i konferencje.


Nowelizacja KPA ma trzy kluczowe cele: przyspieszenie postępowań administracyjnych; wprowadzenie ram dla bardziej partnerskich relacji między administracją i obywatelami i zapewnienie adekwatności administracyjnych kar pieniężnych do przypadków naruszenia prawa.

Mariusz Haładyj, wiceminister rozwoju tak tłumaczył zmiany w wywiadzie: - Długość trwania postępowań to od wielu lat jeden z podstawowych problemów naszej administracji. Blisko 80 proc. przedsiębiorców w przeprowadzonym niedawno badaniu PARP wskazało na ten problem. Ale dotyczy on wszystkich obywateli. Postanowiliśmy więc ustalić przyczyny przedłużających się postępowań.

Jak mówił minister, okazało się, że jedną z nich jest zbyt częste wydawanie przez organy administracji decyzji kasatoryjnych, czyli uchylających decyzję i przekazujących sprawę do ponownego rozpoznania organowi pierwszej instancji.

Dlatego – jak tłumaczył Haładyj - nowelizacja daje stronie prawo żądania, by organ odwoławczy wydał rozstrzygnięcie merytoryczne. Na przykład samorządowe kolegium odwoławcze jest organem odwoławczym od decyzji: wójta, burmistrza czy prezydenta miasta. Jeśli strona zaskarży decyzję wójta, będzie mogła w swoim odwołaniu zwrócić się do SKO o zakończenie sprawy, o jej merytoryczne rozstrzygnięcie, zamiast – tak jak dotychczas zdarzało się dość często, co pokazują statystyki – uchylenia decyzji i przekazania sprawy do ponownego rozpatrzenia.

Zmiany mają odczuć i urzędnicy i obywatele, ale oczywiste jest, że to ci pierwsi muszą się do nich przygotować. A czasu na zmianę wypracowanych przez lata standardów było niewiele.
Jak do wejścia w życie tej ważnej nowelizacji przygotowują się samorządy?

Przygotowania do zmian

Grzegorz Kubalski zastępca dyrektora biura Związku Powiatów Polskich mówi: - Doceniając wagę tej zmiany przeprowadziliśmy cykl szkoleń na terenie całego kraju dla pracowników starostw, takie szkolenia prowadziły też inne podmioty, chociażby Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego, nie mówiąc o podmiotach komercyjnych.

Nasz rozmówca podkreśla jednak, że nie martwi się zbytnio o działania starostw, jak mówi one ze swojej natury są podmiotami większymi, jego zdaniem problem może pojawić się w tych bardzo małych gminach gdzie pracuje kilkanaście osób.

Z takim poglądem zgadza się Leszek Świętalski sekretarz Związku Gmin Wiejskich:

- Na pewno w dużej jednostce będzie to łatwiejsze, ale też nie proste, bo jest wiele problemów i obaw, nowela wprowadza wiele nowości, które będą wymagały jednak zmiany wieloletnich przyzwyczajeń urzędników. Potrzebne będzie dużo uwagi i staranności w działaniu.

REKLAMA
×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.