PARTNER PORTALU
  • BGK

Wchodzi w życie nowelizacja ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne

  • AT    11 lipca 2014 - 11:46
Wchodzi w życie nowelizacja ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne

12 lipca zaczęła obowiązywać nowelizacja Prawa geodezyjnego i kartograficznego oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
- Dzięki umożliwieniu płynnego udostępniania materiałów i danych z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego nowelizacja powinna wpłynąć pozytywnie na cały proces inwestycyjny w Polsce. Wprowadza ona nowe zasady pobierania opłat i wprost określa ich wysokość. Ustawa przewiduje też zwolnienie z opłat za udostępnianie danych w postaci elektronicznej do celów edukacyjnych takim podmiotom jak jednostki oświaty, szkoły wyższe oraz organizacje pozarządowe. Dotyczy to także udostepnienia danych do badań naukowych i prac rozwojowych oraz działań związanych z ochroną bezpieczeństwa wewnętrznego państwa - informuje Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji.

Czytaj też:  Uchwalono nowelizację ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne

Niezależnie od tego, bez żadnych ograniczeń bezpłatnie udostępniane będą dane z czterech zbiorów:

- państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju,

- państwowego rejestru nazw geograficznych,

- bazy danych obiektów ogólnogeograficznych,

- numerycznego modelu terenu o interwale siatki co najmniej 100 m.

Nowelizacja porządkuje zapisy dotyczące zasad odpowiedzialności dyscyplinarnej geodetów i kartografów, a także określa uprawnienia kontrolne Głównego Geodety Kraju oraz wojewódzkich inspektorów nadzoru geodezyjnego i kartograficznego m.in wobec organów administracji geodezyjnej i kartograficznej oraz przedsiębiorców.

Zmiana ustawy była konieczna, ponieważ w czerwcu 2013 r. Trybunał Konstytucyjny stwierdził niezgodność z Konstytucją RP zawartych w niej przepisów - na ich podstawie wysokość opłat za czynności związane m.in. z prowadzeniem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, czy wykonywaniem wypisów i wyrysów określona została w rozporządzeniu, a nie ustawie (czyli z naruszeniem art. 92 ust. 1 i art. 217 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej) - podaje MAC.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.