PARTNER PORTALU
  • BGK

Wchodzi w życie rozporządzenie dotyczące funduszy sołeckich

  • bad    11 lipca 2014 - 19:06
Wchodzi w życie rozporządzenie dotyczące funduszy sołeckich

11 lipca zaczęło obowiązywać rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie wzorów informacji przekazywanych przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) i wojewodę, trybu zwrotu części wydatków gmin wykonanych w ramach funduszu sołeckiego oraz wzoru wniosku o ten zwrot.
Rozporządzenie zostało wydane na podstawie ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz. U., poz. 301). Zgodnie z jej zapisami wójt (burmistrz, prezydent miasta) w terminie do dnia 31 lipca roku poprzedzającego rok budżetowy przekazuje wojewodzie informację o wysokości środków przypadających na dane sołectwa obliczonych według wzoru określonego w art. 3 ust. 1 ustawy.

Nieprzekazanie w terminie tych informacji skutkuje utratą przez gminę prawa do zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego. Wojewoda przekazuje zbiorczą informację ministrowi właściwemu do spraw administracji publicznej w terminie do dnia 15 sierpnia roku poprzedzającego rok budżetowy.

Czytaj też: Fundusz sołecki popularny w podkarpackich gminach

Przekazywanie informacji ma na celu monitorowanie funduszu sołeckiego oraz środków przeznaczonych w budżecie państwa na zwrot części wydatków w ramach funduszu.

W rozporządzeniu określono:

* w załączniku nr 1 - wzór informacji przekazywanej właściwemu wojewodzie, w roku poprzedzającym rok budżetowy, przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) o wysokości środków przypadających na dane sołectwa oraz o wysokości kwoty bazowej (Kb);

* w załączniku nr 2 - wzór informacji zbiorczej przekazywanej przez wojewodę, w roku poprzedzającym rok budżetowy, ministrowi właściwemu do spraw administracji publicznej (na podstawie danych przekazanych przez wójtów, burmistrzów, prezydentów miast) o wysokości środków funduszu sołeckiego w gminach oraz o wysokości Kb w poszczególnych gminach.

Fundusz sołecki jest formą budżetu partycypacyjnego, który jest wykorzystywany głównie na terenach wiejskich. Obliczane na podstawie ustawy środki są przekazywane do dyspozycji poszczególnym sołectwom. Mieszkańcy danego sołectwa samodzielnie podejmują decyzje na co przeznaczyć określone środki z funduszu sołeckiego. Wydatki wykonane w ramach funduszu są w części refundowane przez budżet państwa.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.