PARTNER PORTALU
  • BGK

Wchodzi w życie znowelizowana ustawa o rodzicielstwie zastępczym

  • PAP    19 września 2014 - 09:19
Wchodzi w życie znowelizowana ustawa o rodzicielstwie zastępczym

Dziecko ma być wysłuchane w każdej ważnej dla niego sytuacji - instytucje, które orzekają o skierowaniu do pieczy zastępczej lub adopcji, powinny wziąć pod uwagę jego zdanie - taki zapis wprowadza nowela ustawy o rodzicielstwie zastępczym, która wchodzi w życie.
Sejm znowelizował ustawę o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej pod koniec lipca. Był to poselski projekt, który przygotowała Magdalena Kochan (PO), we współpracy z resortem pracy i polityki społecznej.

Większość zapisów wchodzi w życie w 19 września, poza kilkoma artykułami, które zaczną obowiązywać później.

Jedną z najbardziej oczekiwanych zmian jest sposób finansowania pobytu dzieci w zakładach opiekuńczo-leczniczych (tzw. ZOL-ach).

Kierowane są tam m.in. dzieci pozbawione opieki rodziców, które ze względu na stan zdrowia nie mogą przebywać w rodzinach zastępczych ani w placówkach opiekuńczych. Trafiają tam też dzieci, które mają rodziców, jednak wymagają specjalistycznej opieki.

W ZOL-ach udzielane są stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne inne niż szpitalne. Koszty udzielania tych świadczeń pokrywa Narodowy Fundusz Zdrowia, jednak nie finansuje on zakwaterowania i wyżywienia. Do tej pory koszty pobytu dzieci objętych pieczą zastępczą ponosił starosta lub - również finansowana przez powiat - placówka opiekuńczo-wychowawcza, w której przebywa dziecko. Często oznaczało to bardzo duże koszty dla jednego powiatu.

Czytaj też:  Prezydent podpisał nowelizację ustawy o pieczy zastępczej

Po zmianach pobyt dziecka będzie finansował ten powiat, na terenie którego przyszło ono na świat. Jeżeli nie można ustalić powiatu właściwego ze względu na miejsce urodzenia dziecka, powinien to zrobić powiat, w którym siedzibę ma sąd orzekający o umieszczeniu dziecka w zakładzie. Dzięki temu koszty rozłożą się na kilka powiatów i będą łatwiejsze do udźwignięcia.

Czytaj też: Piecza zastępcza po nowemu nadaje się kosza?

Ustawa wprowadza również obowiązek wysłuchania dziecka przez instytucje, które orzekają o umieszczeniu w pieczy zastępczej lub skierowaniu do adopcji. Jeśli tylko wiek i stopień dojrzałości dziecka na to pozwalają, jego zdanie i potrzeby powinny zostać wzięte pod uwagę.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dziecko od 13. roku życia powinno być obligatoryjnie wysłuchiwane przez sąd, jednak często tak się nie dzieje, dlatego postanowiono wzmocnić ten zapis.

Nowela określa także czas na uregulowanie prawnej sytuacji dziecka przebywającego w pieczy zastępczej - 18 miesięcy. Dzięki temu dzieci nie będą czekać latami na rozstrzygnięcia w tej kwestii, co często skazywało je na spędzenie całego dzieciństwa w placówkach lub rodzinach zastępczych i zmniejszało szanse na adopcję.

Ustawa wprowadza także zasadę nierozdzielania nieletniej matki przebywającej w pieczy zastępczej od dziecka. Dotychczas dziecko najczęściej było odbierane nieletniej matce, a jeśli dyrektorzy placówek zezwalali na wspólny pobyt, narażali się na zarzut łamania prawa.

Wprowadzono też wymóg posiadania opinii psychologa o predyspozycjach i motywacjach do podjęcia funkcji rodziny zastępczej lub do prowadzenia rodzinnego domu dziecka oraz tzw. rekwalifikacji co dwa lata.×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.