PARTNER PORTALU
  • BGK

Wgląd do kościelnej kasy i portfeli księży

  • PAP    28 lutego 2012 - 19:07
Wgląd do kościelnej kasy i portfeli księży

Kościół w Polsce jest tak bogaty, jak bogaci i ofiarni są jego wierni - ocenił metropolita warszawski kard. Kazimierz Nycz podczas prezentacji raportu KAI o finansach Kościoła. Niemal co drugi kapłan jest zatrudniony w szkole jako katecheta na pewnej części etatu.
Według opracowania Kościół w 80 proc. finansowany jest z datków wiernych. Zgodnie z raportem Katolickiej Agencji Informacyjnej, roczne przychody parafii są bardzo zróżnicowane i wynoszą od 30 tys. do 300-400 tys. zł. Autorzy raportu podkreślają, że parafie utrzymywane są głównie z tacy, czyli dobrowolnych datków uczestników mszy. Z tych ofiar pokrywane są koszty funkcjonowania świątyń i budynków parafialnych. Dochody z tacy zależą od wielkości parafii, zamożności jej mieszkańców, regionu Polski i liczby wiernych uczestniczących w niedzielnych liturgiach.

"Kościół zasadniczo, w głównym swoim wymiarze życia parafii i wspólnot, a także życia zakonów, jest utrzymywany przez wiernych z ofiar, ze wspomaganiem ze strony państwa i samorządu, ze wspomaganiem form działalności gospodarczej, ale podstawa jest w ofiarności naszych wiernych. Można postawić tezę, że Kościół jest w danym kraju czy w danym regionie kraju tak bogaty i tak dużo posiada, by służyć i dzielić się z innymi, jak ofiarni i bogaci są jego wierni" - powiedział metropolita warszawski, przewodniczący Rady Ekonomicznej Konferencji Episkopatu Polski kard. Kazimierz Nycz.

Stąd, podkreślał hierarcha, można mówić o geografii biedy i bogactwa Kościoła w Polsce. "Mówiąc o finansach Kościoła w Polsce, nie można stosować nigdy zasady wspólnego mianownika" - podkreślił kard. Nycz.

Jego zdaniem w przyszłości finansowanie Kościoła nadal będzie się opierało na dobrowolnych ofiarach. Z czasem, uważa biskup warszawski, rozwijać się będzie musiał drugi filar - działalność gospodarcza. "Liczymy, że trzecim filarem będą zdrowe relacje między Kościołem i państwem, także w zakresie spraw wspomagania finansowania Kościoła" - powiedział kard. Nycz. Jak wyjaśnił, chodzi o takie dziedziny, gdzie Kościół albo działa wspólnie z instytucjami państwa, albo wykonuje zadania uznawane przez państwo za ważne.

Nycz podkreślał, że kościelna działalność charytatywna służy państwu i samorządowi. Mówił też o roli, jaką odgrywa nauczanie religii w szkołach powszechnych. "Czy w strukturze wychowania szkolnego i dydaktyki szkolnej przedmiot natury etycznej, religijnej i duchowej jest ważny i potrzebny, czy nie" - pytał kard. Nycz. Dodał, że od odpowiedzi na to pytanie zależy ocena udziału państwa w opłacaniu katechetów.

Autorzy raportu wyliczyli, że dochody duchownych z pracy duszpasterskiej w parafii wahają się od 800 do ok. 5500 zł miesięcznie. Średnio wynoszą 1,5 - 2,5 tys. zł. Niemal co drugi kapłan jest zatrudniony w szkole jako katecheta na pewnej części etatu, otrzymuje za to kilkaset złotych.

Kard. Nycz podkreślił, że ewentualna likwidacja Funduszu Kościelnego nie powinna być jednostronną decyzją, lecz przedmiotem rozmów między rządem a Kościołem. W połowie lutego Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji ogłosiło bowiem, że projekt dotyczący Funduszu Kościelnego będzie przewidywał jego zamianę na bardziej nowoczesne sposoby finansowania różnych form działalności Kościołów. Fundusz powstał w 1950 r. jako rekompensata za przejęcie przez państwo dóbr kościelnych na rzecz Skarbu Państwa, co po 1999 r. uznano za bezprawne.

REKLAMA
×
KOMENTARZE (2)

  • Kościelny szpieg., 2012-05-15 02:11:13

    No tak tylko dlaczego nie liczone są tutaj opłaty za chrzty, śluby, pochówki - bo to są pieniądze które nie trafiają na tacę a bezpośrednio do kieszeni księdza który takie fuchy traktuje jako "nie na tacę".
  • PĄCZEK, 2012-02-28 20:32:50

    tym to dobrze, żadnych ograniczeń, same przywileje je je je je