PARTNER PORTALU
  • BGK

Większość klubów za zmianą dot. lokowania pieniędzy na kontach MF

  • PAP    24 września 2014 - 18:01
Większość klubów za zmianą dot. lokowania pieniędzy na kontach MF

Większość klubów opowiedziała się za wprowadzeniem do ustawy o finansach publicznych zmiany, która zobowiąże niektóre państwowe instytucje do deponowania wolnych środków na rachunku resortu finansów.
Drugie czytanie rządowego projektu nowelizacji ustawy o finansach publicznych odbyło się 24 września w Sejmie.

Jacek Brzezinka (PO) przedstawiając sprawozdanie komisji finansów publicznych z prac nad projektem, powiedział, że jego istotą jest umożliwienie wykorzystania aktywów finansowych niektórych jednostek sektora finansów publicznych z zarządzaniu płynnością budżetu państwa oraz budżetów jednostek samorządu terytorialnego. "Ma to na celu obniżenie poziomu państwowego długu publicznego oraz kosztów obsługi tego długu" - wyjaśnił. Zaznaczył, że poprzedni etap konsolidacji przyniósł obniżenie długu o 25 mld zł.

Czytaj też: Wolne środki trafia do resortowego depozytu

Brzezinka poinformował, że dyskusja na forum komisji dotyczyła tego, czy z reżimu ustawy nie wyłączyć Polskiej Akademii Nauk. Posłowie mieli też wątpliwości co do wprowadzenia obowiązku przechowywania depozytów sądowych na rachunkach MF. Komisja nie zdecydowała się jednak na wprowadzenie zmian w tym zakresie. Te, które wprowadzono do projektu mają charakter doprecyzowujący, uzupełniający i legislacyjny.

Krystyna Szumilas (PO) zadeklarowała, że jej klub poprze zaproponowane w projekcie zmiany, bowiem prowadzą one do obniżenia długu publicznego o - jak wyliczyło Ministerstwo Finansów - ok. 0,2 proc. względem PKB. Zaznaczyła, że zmiany mogą mieć też korzystny wpływ na budżety jednostek samorządu terytorialnego, jeżeli zdecydują się one skorzystać z proponowanych rozwiązań.

Jan Łopata z PSL mówił, że na kontach MF będą lokowane pieniądze, które nie są na bieżąco wykorzystywane. Zaznaczył, że taka sytuacja powoduje niepotrzebne dodatkowe koszty.

"Zmiana jest zasadna, ponieważ w znaczący sposób zwiększa płynność państwa" - powiedział Wincenty Elsner z TR. Jego zdaniem zasadne byłoby jednak wykreślenie z konsolidacji depozytów sądowych, bowiem są to pieniądze prywatne, a nie publiczne. Odpowiednią poprawkę zgłosił Andrzej Dąbrowski ze Sprawiedliwej Polski. Wyjaśnił, że celem projektu jest wspieranie budżetu, ale nie można tego robić kosztem obywateli. Zaznaczył, że depozyty w bankach mogą być oprocentowane wyżej niż na kontach MF.

Także Ryszard Zbrzyzny z SLD poparł zaproponowane przez rząd zmiany. Według niego beneficjentem obecnej sytuacji jest sektor bankowy, który mimo kryzysu osiągnął w tym czasie gigantyczne zyski.

Projekt krytykował natomiast Henryk Kowalczyk z PiS. Mówił, że stan finansów państwa musi być bardzo zły, skoro MF sięga po tak niewielkie kwoty. Jego zdaniem koszty społeczne pierwszej konsolidacji trudno jest ocenić, niemniej - jak podkreślił - zamrożenie pieniędzy instytucjom odbija się na ich funkcjonowaniu. "Od tego pieniędzy nie przybędzie. Zabiera się jednym po to, żeby łatać dziurę budżetową" - ocenił. Zapowiedział, że jego klub nie poprzez zmian.

Zgodnie z projektem niektóre instytucje publiczne będą miały obowiązek lokowania wolnych środków w formie depozytu prowadzonego przez ministra finansów. Chodzi o instytucje gospodarki budżetowej, państwowe instytucje kultury, Polską Akademię Nauk i tworzone przez nią jednostki organizacyjne.KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.