PARTNER PORTALU
  • BGK

Wisłą z Gdańska na Białoruś? Samorządy są za, ale może być problem z Warszawą

  • Mariusz Gadomski    28 marca 2018 - 12:00
Wisłą z Gdańska na Białoruś? Samorządy są za, ale może być problem z Warszawą
Inauguracja rejsu kontenerowego w Porcie Gdańsk w 2017 r. (fot. Rafał Modrzewski/kujawsko-pomorskie.pl)

W marcu 2018 roku nastąpiło otwarcie ofert w przetargu Portu Gdańsk na wykonanie studium wykonalności dla kompleksowego zagospodarowania międzynarodowych dróg wodnych E-40 (dla rzeki Wisły na odcinku od Gdańska do Warszawy i Bugu do granicy z Białorusią) oraz E70 na odcinku od Wisły do Zalewu Wiślanego. Samorządy wiążą z tym projektem nadzieje na rozwój gospodarczy.
  • Tańszy i bardziej ekologiczny transport (barki odciążą samochody ciężarowe), zwiększenie bezpieczeństwa hydrologicznego, promocja regionów i rozwój żeglugi turystyczno-wycieczkowej większe wpływy z podatków i opłat frachtowych dla gmin znajdujących się na szlaku wodnym to główne zalety transportu rzecznego.
  • Samorządy popierają inwestycję. Użeglownienie rzek oznacza dla nich szereg korzyści.
  • Ambitne plany ma rząd. Co z tego wyjdzie?

W przetargu Portu Gdańsk zgłosiło się czterech oferentów. Zamawiający ma przeznaczyć na studium wykonalności 12,3 mln zł.

Przywrócenie żeglowności na Wiśle od Morza Bałtyckiego do wschodniej granicy z Białorusią (E-40) jest de facto otworzeniem dawnego szlaku rzecznego, który został stworzony pod koniec XVIII wieku i istniał do zakończenia II wojny światowej. Służył przede wszystkim do transportu wodnego towarów. Ta funkcja ma być zachowana. Barkami będzie można transportować do 10-15 mln ton towarów rocznie. 

Ekologia i bezpieczeństwo

 - Transport rzeczny to mniej zanieczyszczeń atmosfery, mniejsze zagrożenia hałasem, mniej zdewastowanych dróg. Oczywiście na barce nie przewiezie się wszystkich towarów i wcale nie chodzi o wyparcie TIR-ów, jak można by sądzić, ale o uzupełnienie transportu samochodowego – przekonuje kpt. Andrzej Podgórski ze Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Żeglugi Śródlądowej i Dróg Wodnych „Rada Kapitanów Żeglugi Śródlądowych” z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu.

Prace przy użeglownieniu rzek pozwalają na uporządkowanie stosunków wodnych, co wiążę się m.in. z przeciwdziałaniem samoczynnym zmianom koryt rzek oraz budową spiętrzeń i zbiorników retencyjnych.

Argumenty te nie przekonują jednak ekologów.

- Prace hydrotechniczne, które trzeba przeprowadzić w trakcie rewitalizacji, to dewastacja niezwykle cennych przyrodniczo obszarów, zwłaszcza Bugu – uważa Krzysztof Gorczyca, prezes Towarzystwa dla Natury i Człowieka w Lublinie. Lepszą alternatywą niż barki, zdaniem ekologów, jest transport kolejowy.

Historia projektu

Kwestia rewitalizacji drogi wodnej E-40 podnoszona była na posiedzeniach międzyrządowych komisji polsko-białoruskich jeszcze w latach 2007-2008.

Na rozmowach jednak się kończyło. Ze względu na ogromne koszty odtworzenia dawnego szlaku wstrzymywano się z realizacją projektu.

Dopiero pod koniec 2013 r. przedsięwzięcie zyskało wsparcie pięciu województw - lubelskiego, mazowieckiego, pomorskiego, kujawsko-pomorskiego i warmińsko-mazurskiego. Ważnym aspektem działań w zakresie rozwoju śródlądowych dróg wodnych w Polsce było utworzenie (Zarządzeniem nr 17 Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w sprawie powołania Komitetu Sterującego do spraw Inwestycji na Śródlądowych Drogach Wodnych z dnia 5 sierpnia 2016 roku) Komitetu Sterującego do spraw Inwestycji na Śródlądowych Drogach Wodnych.

- Komitet, w skład którego wchodzą m.in. przedstawiciele zarządów województw, stanowi forum wymiany opinii, informacji oraz doświadczeń partnerów zaangażowanych w prace nad przygotowaniem inwestycji. Bieżące zadania komitetu są realizowane w 3 grupach roboczych: ds. hydrotechnicznych i środowiskowych, ds. gospodarki i ds. rozwoju regionalnego i lokalnego oraz spraw społecznych. Województwo lubelskie ma swoich reprezentantów we wszystkich wymienionych grupach roboczych – informuje Beata Górka, rzecznik Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie.

Liczą na szybki zwrot kosztów

REKLAMA
×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.