PARTNER PORTALU
  • BGK

Władza ujawnia wydatki publiczne. Ale z oporami

  • Mariusz Gadomski    4 marca 2018 - 09:00
Władza ujawnia wydatki publiczne. Ale z oporami
Jednym z najbardziej znanych projektów, które realizowała Fundacja, był „Jawny Lublin”. (fot.lublin.eu)

- Najczęstszą reakcją na nasze prośby o okazanie potrzebnych dokumentów jest obawa, że szukamy jakichś nieprawidłowości w finansach. I wtedy dana instytucja trochę się zamyka. Najczęściej tak reagują spółki miejskie, rzadziej natomiast urząd miasta, urząd marszałkowski czy wojewódzki - mówi Krzysztof Jakubowski, prezes Fundacji Wolności w Lublinie, która zajmuje się społeczną kontrolą przestrzegania prawa i dążeniem do jakościowych zmian działalności organów władzy publicznej.
  • Organizacja działa w Lublinie od 10 lat. Tylko w 2017 r. Fundacja Wolności otrzymała od mieszkańców miasta ok. 70 zgłoszeń w sprawie podejrzeń o niegospodarność władzy miejskiej lub wojewódzkiej.
  • Prezes organizacji opowiada, gdzie mieszkańcy mogą szukać informacji o wydatkach publicznych urzędów i miejskich spółek oraz o doświadczeniach Fundacji, także w "prześwietlaniu" aktywności radnych.
  • Cześć urzędników niechętnie udziela takich informacji, ale są też urzędnicy, dla których to swego rodzaju „pozytywna weryfikacja” ich poczynań.

 

W jaki sposób państwa fundacja zagląda do publicznego portfela władzy?

Krzysztof Jakubowski, prezes Fundacji Wolności w Lublinie: - Są trzy możliwe tryby docierania do informacji o wydatkach publicznych.

Pierwszy to dane ogólnodostępne, publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej. Każdy organ władzy, czy to samorządowej, czy też wojewódzkiej, ma obowiązek zamieszczać w BIP takie informacje.

Drugim sposobem jest wyszukiwanie tego typu informacji w Centralnym Repozytorium. To strona internetowa, której celem jest powszechne udostępnianie informacji publicznej mającej szczególne znaczenie dla rozwoju innowacyjności i społeczeństwa informacyjnego. Umieszcza się tu takie informacje publiczne, które w sposób użyteczny i efektywny mogą być ponownie wykorzystane. Centralne Repozytorium prowadzi minister właściwy do spraw informatyzacji. Znajdują się tu wyłącznie informacje publiczne pochodzące od organów administracji rządowej, z funduszy celowych, ZUS-u, KRUS-u, NFZ-u, państwowych instytutów badawczych, a także m.in. Kościołów i innych związków wyznaniowych. Warto nadmienić, że w Centralnym Repozytorium znajduje się wykaz organizacji pożytku publicznego, które otrzymały 1 proc. należnego podatku dochodowego od osób fizycznych.

Jeśli informacja, o którą nam chodzi, nie znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej i w Centralnym Repozytorium, wtedy należy napisać wniosek o udostępnienie informacji i przekazać właściwej instytucji, która w ciągu 14 dni powinna go zrealizować.

Jak władze reagują, gdy muszą udostępnić informacje o wydatkach publicznych?

- Najczęstszą reakcją na nasze prośby o okazanie potrzebnych dokumentów jest obawa, że szukamy jakichś nieprawidłowości w finansach. I wtedy władza trochę się zamyka. Powoduje to pewne utrudnienia w uzyskaniu odpowiedzi czy zdobyciu potrzebnych informacji. Zdarzają się niekiedy odmowy.

Najczęściej tak reagują spółki miejskie, rzadziej natomiast Urząd Miasta, Urząd Marszałkowski czy Wojewódzki. Muszę wyjaśniać, że nasze pytania i prośby o dokumenty o wydatkach nie zawsze są związane z podejrzeniami o nieprawidłowości, ale są prowadzone dla przejrzystości życia publicznego.×
KOMENTARZE (1)

  • Prof. Glass, 2018-03-05 09:27:08

    Co to jest władza? To wybrani przez nas w wolnych wyborach przedstawiciele! Ich psim obowiązkiem, gdyż opłacani są z naszych podatków jest udostępnianie wszelkich danych, włącznie z własnymi deklaracjami skarbowymi! To nie łaska, to nasze obywatelskie prawo!