Właściciele muszą pamiętać o usunięciu śniegu

W kalendarzu jest już wiosna, ale za oknami nadal panuje zima. Jak na tę porę roku, pokrywa śnieżna jest wyjątkowa. Warunki te skłaniają do przypomnienia zarządcom nieruchomości o ich podstawowych obowiązkach w zakresie usuwania śniegu.
Właściciele muszą pamiętać o usunięciu śniegu
Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wskazuje, iż właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego, położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości.

Do obowiązków właścicieli nieruchomości należy także:

- sprzątanie błota, śniegu, lodu zalegającego na terenie podwórzy, przejść i bram będących w granicach nieruchomości;

- usuwanie sopli lodowych i nawisów śniegu z dachów i gzymsów budynków niezwłocznie po ich pojawieniu się;

- usuwanie śniegu z dachów budynków i budowli

Należy pamiętać, by prace związane z usuwaniem śniegu z dachu były wykonywane przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa i przepisów BHP dla zapewnienia bezpieczeństwa osobom wykonującym te prace i osobom przebywającym w pobliżu oczyszczanych ze śniegu budynków.

Podobał się artykuł? Podziel się!

 


KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.

ZOBACZ TAKŻE

PARTNER SERWISU