Własność zamiast użytkowania

  • Przegląd prasy/Dziennik Gazeta Prawna
  • 04-03-2011
  • drukuj
Po przekształceniu użytkowania we własność opłaty na rzecz samorządów zagwarantowałaby hipoteka na nieruchomości.
Własność zamiast użytkowania

Posłowie chcą zlikwidować użytkowanie wieczyste. Ma je zastąpić z mocy prawa własność. Przekształcenie ma być odpłatne i nie pozbawiać gmin dochodów. Taką propozycję zawiera projekt nowelizacji ustawy o przekształceniu prawa wieczystego użytkowania w prawo własności nieruchomości zaproponowany przez PiS. Dziś odbędzie się jego pierwsze czytanie – informuje „Dziennik Gazeta Prawna”.

Jeśli zmiany weszłyby w życie, dotychczasowi użytkownicy wieczyści staliby się właścicielami z chwilą wejścia w życie zmian i dalej płaciliby tyle, ile jeszcze pozostało im do zapłaty za użytkowanie wieczyste do momentu jego wygaśnięcia

Zdaniem inicjatorów zmian projekt zabezpiecza dochody gmin, które otrzymają dokładnie tyle, ile dostawałyby za użytkowanie wieczyste, ale ten, kto płaci, byłby właścicielem).

Przekształcenie potwierdzałaby decyzja starosty (przy gruntach Skarbu Państwa) albo wójta, burmistrza, prezydenta miasta, zarządu powiatu albo zarządu województwa (przy gruntach samorządu). To w niej urząd ustalałby także wysokości opłaty za przekształcenie. Stanowiłaby ją suma opłat rocznych za okres od 2012 r. do końca użytkowania, według stawki obowiązującej w 2011 r. Opłata byłaby rozłożona na raty przez okres, do którego miało trwać wieczyste użytkowanie.

Interesy samorządów miałaby zagwarantować hipoteka. Nieziszczona w dniu wydania decyzji część opłaty, czyli kwota rozłożona raty – byłaby zabezpieczona hipoteką przymusową na nieruchomości lub na lokalu – podaje „Dziennik Gazeta Prawna”.

 


KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.

ZOBACZ TAKŻE