PARTNER PORTALU
 • BGK

Wody Polskie: Oto zadania, kompetencje, źródła finansowania nowego podmiotu

 • AW    20 września 2017 - 14:31
Wody Polskie: Oto zadania, kompetencje, źródła finansowania nowego podmiotu
Zasadniczym instrumentem finansowania zadań ustawowych Wód Polskich będą wpływy z opłat z tytułu usług wodnych i z opłat podwyższonych generowanych w obszarze gospodarki wodnej (fot.pixabay)

Zgodnie z nowym Prawem wodnym, od 1 stycznia 2018 r. zacznie funkcjonować nowa instytucja - Państwowe Gospodarstwo Wodne „Wody Polskie”. Czym się będzie zajmować, jakie będzie mieć zadania, kompetencje i skąd będzie mieć pieniądze?
Instytucja wody polskie jest w trakcie tworzenia. Z początkiem na stanowisko pełnomocnika ds. organizacji przedsiębiorstwa została powołana prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej Iwona Koza. Zgodnie z zapisami ustawy Prawo Wodne, Wody Polskie zaczną funkcjonować 1 stycznia 2018 r. i będą podlegać ministrowi środowiska.

Czym się będzie zajmować?

Wody Polskie będą wykonywały prawa właścicielskie w stosunku do wód publicznych stanowiących własność Skarbu Państwa, ale z wyłączeniem śródlądowych dróg wodnych o szczególnym znaczeniu transportowym.

Wody Polskie będą mogły również wspierać gminy w celu zapewnienia wody na potrzeby ludności oraz rolnictwa.

Ponadto Wody Polskie przejmą cześć zadań związanych z gospodarką wodną od NFOŚiGW.Są to:

 - opracowywania planów służących gospodarowaniu wodami, planów zarządzania ryzykiem powodziowym, planów przeciwdziałania skutkom suszy oraz tworzenia i utrzymania katastru wodnego;

- wspomagania osłony hydrologicznej i meteorologicznej społeczeństwa oraz gospodarki, a także rozpoznawanie, kształtowanie i ochronę zasobów wodnych kraju;

- wspomagania realizacji zadań w zakresie rozpoznawania, bilansowania i ochrony wód podziemnych w celi ich racjonalnego wykorzystania przez społeczeństwo i gospodarkę;

- wspomagania realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie gospodarki wodnej, w tym dotyczących instalacji lub urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej.

Jako zadania zlecone z zakresu administracji rządowej do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie zostaną przekazane zadań ze starostw powiatowych i urzędów marszałkowskich związane z wydawaniem pozwoleń wodnoprawnych.

Zmiany ustrojowe i organizacyjne

Powołanie Wód Polskich oznacza zniesienie Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej oraz siedmiu regionalnych zarządów gospodarki wodnej jako organów administracji rządowej niezespolonej właściwych w sprawach gospodarowania wodami w regionach wodnych. Organy te wejdą w skład właśnie Wód Polskich.

Struktura Wód Polskie ma być jednak zdecentralizowana, oparta o: około 300 nadzorów wodnych, 50 zarządów zlewni i 11 regionalnych zarządów gospodarki wodnej.

Finansowanie przedsiębiorstwa

- Dotychczasowe uregulowania prawne w zakresie finansowania gospodarki wodnej nie zapewniają satysfakcjonującego poziomu przeznaczania środków z budżetu państwa na utrzymanie wód oraz innego mienia Skarbu Państwa związanego z gospodarką wodną, jak również na kontynuowane i nowe inwestycje w gospodarce wodnej, w tym w szczególności wieloletnie, jak budowa zbiornika Racibórz Dolny, stopień wodny Malczyce czy zbiornik wodny Kąty Myscowa – informuje ministerstwo środowiska

Zasadniczym instrumentem finansowania zadań ustawowych Wód Polskich będą wpływy z opłat z tytułu usług wodnych i z opłat podwyższonych generowanych w obszarze gospodarki wodnej, w szczególności z opłat za pobór wód oraz z opłat podwyższonych za brak wymaganej prawem decyzji lub za przekroczenie lub naruszenie warunków korzystania ze środowiska, ustalonych decyzją w zakresie poboru wód.

REKLAMA
×
KOMENTARZE (7)

 • Jamicz, 2018-01-29 00:32:03

  Kto w przyszłości będzie władny sprzedać(sprywatyzować) lub oddać jako zabezpieczenie kredytu Państwowe Gospodarstwo Wodne "Wody Polskie"?
 • wiedzący, 2017-12-27 17:39:54

  Do Ekonom: łapówy to na inwestycjach melioracyjnych w zzmiuw w szczecinie nawet poseł Gawłowski jest wmieszany w aferę melioracyjną
 • Ekonom, 2017-12-17 12:43:55

  A kto przejmie łapówy za dzierżawę spiętrzeń dla elektrowni wodnych?