PARTNER PORTALU
 • BGK

Wody Polskie: Oto zadania, kompetencje, źródła finansowania nowego podmiotu

 • AW    20 września 2017 - 14:31
Wody Polskie: Oto zadania, kompetencje, źródła finansowania nowego podmiotu

Zasadniczym instrumentem finansowania zadań ustawowych Wód Polskich będą wpływy z opłat z tytułu usług wodnych i z opłat podwyższonych generowanych w obszarze gospodarki wodnej (fot.pixabay)

Zgodnie z nowym Prawem wodnym, od 1 stycznia 2018 r. zacznie funkcjonować nowa instytucja - Państwowe Gospodarstwo Wodne „Wody Polskie”. Czym się będzie zajmować, jakie będzie mieć zadania, kompetencje i skąd będzie mieć pieniądze?
Instytucja wody polskie jest w trakcie tworzenia. Z początkiem na stanowisko pełnomocnika ds. organizacji przedsiębiorstwa została powołana prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej Iwona Koza. Zgodnie z zapisami ustawy Prawo Wodne, Wody Polskie zaczną funkcjonować 1 stycznia 2018 r. i będą podlegać ministrowi środowiska.

Czym się będzie zajmować?

Wody Polskie będą wykonywały prawa właścicielskie w stosunku do wód publicznych stanowiących własność Skarbu Państwa, ale z wyłączeniem śródlądowych dróg wodnych o szczególnym znaczeniu transportowym.

Wody Polskie będą mogły również wspierać gminy w celu zapewnienia wody na potrzeby ludności oraz rolnictwa.

Ponadto Wody Polskie przejmą cześć zadań związanych z gospodarką wodną od NFOŚiGW.Są to:

 - opracowywania planów służących gospodarowaniu wodami, planów zarządzania ryzykiem powodziowym, planów przeciwdziałania skutkom suszy oraz tworzenia i utrzymania katastru wodnego;

- wspomagania osłony hydrologicznej i meteorologicznej społeczeństwa oraz gospodarki, a także rozpoznawanie, kształtowanie i ochronę zasobów wodnych kraju;

- wspomagania realizacji zadań w zakresie rozpoznawania, bilansowania i ochrony wód podziemnych w celi ich racjonalnego wykorzystania przez społeczeństwo i gospodarkę;

- wspomagania realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie gospodarki wodnej, w tym dotyczących instalacji lub urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej.

Jako zadania zlecone z zakresu administracji rządowej do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie zostaną przekazane zadań ze starostw powiatowych i urzędów marszałkowskich związane z wydawaniem pozwoleń wodnoprawnych.

Zmiany ustrojowe i organizacyjne

Powołanie Wód Polskich oznacza zniesienie Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej oraz siedmiu regionalnych zarządów gospodarki wodnej jako organów administracji rządowej niezespolonej właściwych w sprawach gospodarowania wodami w regionach wodnych. Organy te wejdą w skład właśnie Wód Polskich.

Struktura Wód Polskie ma być jednak zdecentralizowana, oparta o: około 300 nadzorów wodnych, 50 zarządów zlewni i 11 regionalnych zarządów gospodarki wodnej.

Finansowanie przedsiębiorstwa

- Dotychczasowe uregulowania prawne w zakresie finansowania gospodarki wodnej nie zapewniają satysfakcjonującego poziomu przeznaczania środków z budżetu państwa na utrzymanie wód oraz innego mienia Skarbu Państwa związanego z gospodarką wodną, jak również na kontynuowane i nowe inwestycje w gospodarce wodnej, w tym w szczególności wieloletnie, jak budowa zbiornika Racibórz Dolny, stopień wodny Malczyce czy zbiornik wodny Kąty Myscowa – informuje ministerstwo środowiska

Zasadniczym instrumentem finansowania zadań ustawowych Wód Polskich będą wpływy z opłat z tytułu usług wodnych i z opłat podwyższonych generowanych w obszarze gospodarki wodnej, w szczególności z opłat za pobór wód oraz z opłat podwyższonych za brak wymaganej prawem decyzji lub za przekroczenie lub naruszenie warunków korzystania ze środowiska, ustalonych decyzją w zakresie poboru wód.KOMENTARZE (6)

 • wiedzący, 2017-12-27 17:39:54

  Do Ekonom: łapówy to na inwestycjach melioracyjnych w zzmiuw w szczecinie nawet poseł Gawłowski jest wmieszany w aferę melioracyjną
 • Ekonom, 2017-12-17 12:43:55

  A kto przejmie łapówy za dzierżawę spiętrzeń dla elektrowni wodnych?
 • anna, 2017-11-17 08:52:00

  To nie jest prawda, że Wody Polskie przejmą wymienione zadania od NFOŚiGW. Do tej poty to rzgw zajmowalo sie przeciez opracowywaniem "planów służących gospodarowaniu wodami, planów zarządzania ryzykiem powodziowym, planów przeciwdziałania skutkom suszy oraz tworzeniem i utrzymaniem katastru wod...nego", a nie NFOSiGW! Podobnie z pozostalymi zadaniami. NFOS nie zajmowal sie osłoną hydrologiczno i meteorologiczną.  rozwiń