PARTNER PORTALU
  • BGK

Wojewoda sprawdzi walkę gmin z przemocą

  • Przegląd prasy/Dziennik Gazeta Prawna    8 lutego 2011 - 07:46

Urzędy gmin, starostwa oraz specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy zostaną skontrolowane przez wojewódzkich inspektorów.
Do konsultacji społecznych przekazany został projekt rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej w sprawie nadzoru i kontroli nad realizacją zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Na ten cel samorządy otrzymają w tym roku 3,3 mln zł – informuje „Dziennik Gazeta Prawna”.

Konieczność jego wydania wynika z nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, obowiązująca od 1 sierpnia 2010 roku, która rozszerzyła zakres nadzoru wojewody. Dotychczas wojewoda kontrolował jedynie zadania zlecane samorządom, a teraz nadzór obejmie też zadania własne, np. tworzenie zespołów interdyscyplinarnych do walki z przemocą.

Zgodnie z rozporządzeniem kontroli będą podlegać jednostki organizacyjne pomocy społecznej wykonujące działania związane z przeciwdziałaniem domowej przemocy, w tym specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, ośrodki interwencji kryzysowej oraz ośrodki pomocy społecznej. Kontrolowane będą też podmioty niepubliczne, którym zlecono realizację zadań wynikających z ustawy oraz urzędy gmin i starostwa powiatowe.

Te instytucje będą podlegać kontrolom kompleksowym przeprowadzanym nie rzadziej niż raz na trzy lata oraz kontrolom problemowym i sprawdzającym, które będą uwzględniane w planie kontroli na dany rok. Z kolei w przypadku informacji o nieprawidłowościach inspektorzy będą mogli przeprowadzić kontrole doraźne – pisze „Dziennik Gazeta Prawna”.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.