PARTNER PORTALU
  • BGK

Wójt lub policjant rozwiąże zgromadzenie. Także to spontaniczne

  • PAP/AW    24 lipca 2015 - 12:18
Wójt lub policjant rozwiąże zgromadzenie. Także to spontaniczne
Obecnie tzw. zgromadzenia spontaniczne nie są prawnie uregulowane (fot.fotolia)

Brak kryterium liczbowego członków, możliwość rozwiązania zgromadzenia gdy zaczyna być niebezpiecznie, regulacje dotyczące spontanicznych zwołań - to najważniejsze zmiany jakie wprowadza nowa ustawa o zgromadzeniach.
ZAKTUALIZOWANE. Sejm uchwalił w piątek (24 lipca) nową ustawę o zgromadzeniach, która szczegółowo reguluje zasady organizowania zgromadzeń publicznych. Wprowadza dwa rodzaje zgromadzeń: marsze oraz zgromadzenia stacjonarne, zwoływane spontanicznie.

Ustawę, która teraz trafi do Senatu, poparło w głosowaniu 285 posłów, 146 było przeciw, a 11 wstrzymało się od głosu.

Sejm odrzucił wszystkie zgłoszone przez PiS poprawki. Przedstawiciel tego klubu Jacek Sasin powiedział, że ustawa dotyczy podstawowych praw obywatelskich, a odrzucenie poprawek zawęża jej stosowanie i naraża nowe przepisy na zarzut niekonstytucyjności. Odpowiadając na ten zarzut, szef MAC Andrzej Halicki powiedział, że to najbardziej demokratyczna, wolnościowa i obywatelska ustawa po 1989 r.

--------------------WCZEŚNIEJSZA WIADOMOŚĆ-------------------------

Przygotowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji projekt Prawa o zgromadzeniach ma wykonać m.in. wyrok Trybunału Konstytucyjnego. We wrześniu 2014 r. orzekł on, że niektóre przepisy obecnej ustawy są niekonstytucyjne.

Sprawozdawca komisji Marek Wójcik (PO) podkreślił, że jest to regulacja wprowadzająca nowe kategorie zgromadzeń. Dodał, że ustawa gwarantuje swobodę zgromadzeń i poszerza wolność wyrażania poglądów.

Podczas debaty poseł PO Marek Poręba powiedział, że projekt precyzyjnie określa zasady organizacji zgromadzeń i dlatego powinien zostać uchwalony. Z kolei poseł PiS Jacek Sasin ocenił, że tekst projektu ma wady co może narazić nowe przepisy na zarzut niekonstytucyjności. Zgłosił poprawki, od przyjęcia których uzależnił poparcie PiS dla całego projektu.

Zbigniew Sosnowski (PSL) przypomniał, że przepisy ustawy o zgromadzeniach były w przeszłości wielokrotnie nowelizowane - jak dodał, obecny projekt nowej ustawy został szczegółowo przeanalizowany. Jan Cedzyński (SLD) ocenił, że projekt uwzględnia standardy międzynarodowe wprowadzając m.in. definicję zgromadzeń spontanicznych.

Zgromadzenie bez dolnego limitu 15 osób i dwie kategorie zgromadzeń

Obecnie obowiązująca ustawa zdefiniowała pojęcie "zgromadzenia" poprzez kryterium liczebności - było nim "zgrupowanie co najmniej 15 osób". TK uznał jednak takie rozwiązanie za niekonstytucyjne, m.in. z uwagi na brak zagwarantowania mniej licznym zgrupowaniom dostatecznej ochrony ze strony organów władzy publicznej. Ponadto, zdaniem Trybunału, ustanowienie przesłanki liczebności uczestników nie jest ograniczeniem koniecznym w demokratycznym państwie.

Rządowy projekt proponuje nową definicję zgromadzeń, niezawierającą kryterium liczbowego.

Zaproponowano ponadto wprowadzenie dwóch kategorii zgromadzeń: marszów, wymagających wcześniejszego zgłoszenia, oraz zgromadzeń stacjonarnych, możliwych do zwołania w reakcji na "nagłe i niespodziewane wydarzenie". Obecnie tzw. zgromadzenia spontaniczne nie są prawnie uregulowane.

Zadania, obowiązki i prawa gmin

Postępowanie w sprawach marszów będą prowadziły organy gminy, na obszarze której takie zgromadzenia się odbywają. Jeśli planowana trasa przebiega przez teren więcej niż jednej gminy, w każdej z gmin prowadzi się odrębne postępowanie. Organizator będzie zobowiązany zawiadomić (pisemnie, za pomocą faksu, ustnie do protokołu lub mailowo) organu gminy najpóźniej na 6 dni, a najwcześniej na 30 dni przed datą marszu.×
KOMENTARZE (1)

  • ., 2015-07-23 08:48:21

    "Władza" znów zaczyna się bać ludzi.