PARTNER PORTALU
  • BGK

Wójt nie interpretuje planów zagospodarowania przestrzennego

  • Przegląd prasy/Dziennik Gazeta Prawna    20 czerwca 2011 - 07:11

Wójt, udzielając wyjaśnień o zapisie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, dokonuje jego wykładni, a tego rodzaju interpretacja nie jest już informacją publiczną.
Tak uznał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie, rozpoznając sprawę mężczyzny, który zwrócił się do organu gminy o wyjaśnienie zapisu w planie miejscowym – informuje „Dziennik Gazeta Prawna”.

Gmina nie uwzględniła jego prośby, twierdząc, że nie jest obowiązana ani uprawniona do wyjaśniania i interpretowania pojęć użytych w treści planu. W uzasadnieniu decyzji wójt zaznaczył, że plan miejscowy jest aktem prawa miejscowego.

Wyklucza to interpretowanie jego zapisów w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej. Dotyczy to również części graficznej planu. Mężczyzna złożył skargę do sądu administracyjnego. Twierdził, że wójt nie chce mu udostępnić informacji publicznej.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie skargi nie uwzględnił. Sędziowie wskazali na definicję informacji publicznej zawartą w art. 1 ust. 1 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. Zgodnie z tym przepisem każda informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną i podlega udostępnieniu.

Prawo do informacji publicznej przysługuje każdemu. Od osoby wykonującej to prawo nie wolno żądać wykazania interesu prawnego lub faktycznego. Ponadto zgodnie z ustawą o postępowaniu przed sądami administracyjnymi brak realizacji prawa do informacji publicznej, a więc milczenie organu jest uważane za jego bezczynność.

Sędziowie podkreślili jednak, że mimo złożenia wniosku i braku realizacji prawa do informacji publicznej, z bezczynnością będziemy mieli do czynienia jedynie w sytuacji, gdy wniosek dotyczy „informacji publicznej” w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej.

W orzecznictwie powszechnie przyjmuje się, że informacje o obowiązującym prawie są informacjami publicznymi, gdyż stanowią informacje o działalności organów władzy publicznej. Wniosek mężczyzny dotyczył udzielania wyjaśnień o zapisie podanym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

Zgodnie z konstytucją źródłami powszechnie obowiązującego prawa są na obszarze działania organów, które je ustanowiły, akty prawa miejscowego. Takim aktem jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Dlatego zdaniem sądu informacja o obowiązującym prawie – planie miejscowym – jest informacją publiczną, a wykładnia planu miejscowego, a więc wykładnia prawa, wykracza poza informację publiczną – podaje „Dziennik Gazeta Prawna”.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!
REKLAMA
×
KOMENTARZE (1)

  • JOTKA, 2011-06-21 10:07:05

    No i wszystko jasne. Obywatel moim zdaniem winien udać się do merytorycznego urzednika i poprosić o wyjasnienie. A z tym tez różnie bywa.