PARTNER PORTALU
  • BGK

Wójt nie może wycofać projektów

  • GK    4 lipca 2013 - 08:57
Wójt nie może wycofać projektów

Wójt po przedłożeniu radzie projektów uchwały budżetowej i uchwały w sprawie wieloletniej prognozy budżetowej i po ujęciu ich w porządku obrad rady nie ma możliwości ich arbitralnego wycofania.
Na dyżurze poselskim w Koninie zgłosiła się do posła Tadeusza Tomaszewskiego grupa radnych gminy Rzgów, zrzeszona w klubie radnych „Odnowa gminy", informując o problemach w funkcjonowaniu rady gminy oraz, ich zdaniem, niewłaściwych relacjach z wójtem gminy.

Poseł zapytał więc w interpelacji wiceminister Magdalenę Młochowską o kwestię stosowania przepisów ustawy o samorządzie gminnym.

„Czy w świetle art. 238 ust. 1 i art. 239 ustawy o finansach publicznych oraz ustawy o samorządzie gminnym wójt bez podawania przyczyn może wycofać projekt budżetu gminy oraz wieloletniej prognozy finansowej w czasie ich rozpatrywania na sesji budżetowej bez głosowania w tej sprawie?" - zapytał poseł.

Jak poinformowała wiceminister Magdalena Młochowska, w opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu przywołane w tym pytaniu przepisy nie znajdują zastosowania w sprawie możliwości wycofania projektu budżetu oraz wieloletniej prognozy finansowej w czasie ich rozpatrywania.

Treść powyższego pytania wskazuje, że projekt uchwały budżetowej i projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej zostały sporządzone i przedstawione radzie gminy, co więcej, że została zwołana sesja rady gminy dla rozpatrzenia tych uchwał oraz że wskutek zachowania wójta, tj. wycofania projektów tych uchwał w czasie ich rozpatrywania na sesji budżetowej bez głosowania w tej sprawie, rada gminy nie podjęła uchwał w tych sprawach.

- Zagadnienie możliwości wycofania projektu budżetu oraz wieloletniej prognozy finansowej w czasie ich rozpatrywania należy rozpatrywać w aspekcie przepisów regulujących tryb pracy rady gminy, tj. przepisów ustawy o samorządzie gminnym oraz przepisów statutu gminy - stwierdziła wiceminister administracji i cyfryzacji Magdalena Młochowska.

Należy także uwzględnić, jak dodaje, zapisy uchwały rady gminy, o której mowa w art. 234 ustawy o finansach publicznych, tj. uchwały w sprawie trybu prac nad projektem uchwały, które przewidują, że przewodniczący rady określa planowany termin sesji, na której uchwalany będzie budżet.

- W świetle powyższych regulacji należy stwierdzić, że co do zasady przedłożone przez wójta projekty uchwały budżetowej oraz uchwały w sprawie wieloletniej prognozy budżetowej, o ile zostały ujęte w porządku obrad, powinny być rozpatrzone przez radę gminy i powinny w tej sprawie zostać podjęte stosowne uchwały - twierdzi Magdalena Młochowska.

Podkreśla jednocześnie, że możliwe jest dokonanie zmiany porządku obrad. Przewiduje to statut gminy Rzgów, zgodnie z którym po otwarciu sesji przewodniczący rady stawia pytanie o ewentualny wniosek w sprawie zmiany porządku obrad.

Z kolei prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu, stwierdziła, że wójt gminy po sporządzeniu i przedłożeniu radzie gminy projektów uchwały budżetowej i uchwały w sprawie wieloletniej prognozy budżetowej i po ujęciu ich przez przewodniczącego w porządku obrad danej sesji rady nie ma możliwości arbitralnego wycofania tych projektów.

Ma on jedynie możliwość zgłoszenia wniosku formalnego o zmianę porządku obrad poprzez usunięcie z porządku obrad punktów dotyczących projektu uchwały budżetowej i projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

Wniosek w tym zakresie powinien być przez przewodniczącego rady poddany pod dyskusję i głosowanie rady gminy. Usunięcie z porządku obrad punktów dotyczących omawianych projektów uchwał jest możliwe w przypadku uwzględnienia takiego wniosku przez radę bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady.

Podstawę dla takiego podsumowania nie stanowią przepisy art. 138 ust. 1 i art. 239 ustawy o finansach publicznych, lecz przedstawione powyżej przepisy ustawy o samorządzie gminnym i statut gminy Rzgów.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.