PARTNER PORTALU
  • BGK

Wójtowi można zajrzeć do kieszeni

  • GK    3 sierpnia 2011 - 09:44
Wójtowi można zajrzeć do kieszeni

Informacja o wysokości pensji i jej składnikach jest informacją publiczną – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie i powinna być ujawniona na życzenie obywatela.
Tym samym sąd przyznał rację mieszkańcowi mazowieckiej gminy, który poskarżył się, że urząd nie chce mu wydać kserokopii kart o zarobkach wójta i jego zastępcy i zasądził od gminy na rzecz skarżącego zwrot kosztów postępowania sądowego.

Wójt uznał, że nie może udostępnić kart, bo wynagrodzenie wójta jest jawne i jako uchwała rady jest udostępnione w biuletynie informacji publicznej.

Co do karty wynagrodzeń zastępcy wójta organ wyjaśnił, że działania kontrolne komisji rewizyjnej, której skarżący jest członkiem, są ograniczone ze względu na ochronę danych osobowych, dlatego też komisja nie może domagać się dostępu do informacji o wynagrodzeniach poszczególnych pracowników.

Ponadto uznał, że przekazanie danych o wysokości wynagrodzeń podległych pracowników narusza ich dobra osobiste.

Tymczasem sąd uznał, że karty wynagrodzeń w części, w jakiej zawierają informacje o wysokości wszelkich wynagrodzeń otrzymywanych przez wójta i jego zastępcę, mieszczą się w pojęciu informacji publicznej w rozumieniu ustawy.

Zaznaczył także, że bezpodstawne jest powoływanie się przez organ na przepisy o ochronie dóbr osobistych czy o ochronie danych osobowych. „Wprawdzie przepis art.5 ust. 2 ustawy d.i.p. ogranicza prawo do informacji publicznej ze względu na prywatność osoby fizycznej – argumentuje WSA – jednak w niniejszej sprawie ograniczenie wynikające z tego przepisu nie może mieć zastosowania, bowiem wniosek dotyczy osób będących funkcjonariuszami publicznymi. Są to bowiem osoby, które zajmują stanowiska w sektorze służby publicznej i posiadają określony zakres uprawnień pozwalający na kształtowanie treści wykonywanych zadań w sferze publicznej”.

Również udostępnienie w BIP informacji o dochodach osiągniętych przez wójta i jego zastępcę dzięki publikacji oświadczenia majątkowego, jak też określenie wysokości wynagrodzeń w dostępnych uchwałach w gminie nie oznacza, że są dostępne publicznie informacje zawarte w kartach wynagrodzeń.

Zdaniem sądu informacje w kartach wynagrodzeń są bardziej szczegółowe, bo określaj składniki wynagrodzeń faktycznie wypłacanych. „Wreszcie – orzekł WSA – jeśli przyjąć, że żądana informacja jest informacją publiczną, to argumentacja dotycząca odmowy jej udostępnienia na podstawie przepisów ustawowych powinna być zawarta w decyzji”. Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!
REKLAMA
×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.