Wolna droga do odebrania dotacji

Samorządy mogą określać wysokość kwoty do zwrotu i termin, od którego nalicza się odsetki. Niepotrzebna do tego jest nowelizacja ustawy o finansach publicznych, której się domagają.
Wolna droga do odebrania dotacji

Na problem egzekwowania przez samorządy w postępowaniu administracyjnym niesłusznie pobranej przez różne podmioty dotacji zwrócił poseł Jan Warzecha w interpelacji do ministra finansów.

– Samorządowcy, poparci opinią ekspertów, twierdzą, że ich jednostki powinny posiadać możliwość zwrotu udzielonej dotacji, tak, jak robi to budżet państwa – stwierdził poseł, pytając o nowelizację ustawy o finansach publicznych, która rozwiązałaby ten problem.

Czytaj też: JST chcą egzekwować zwrot dotacji

Chodzi o zmianę art. 152, który daje prawo domagania się w trybie administracyjnym zwrotu niesłusznie pobranych dotacji, ale tylko tych wypłaconych z budżetu państwa.

Postulat taki zgłosił także podczas Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego prezydent Poznania i prezes Związku Miast Polskich, Ryszard Grobelny.

– Jednostki samorządowe nie mają obecnie kompetencji do odzyskania w trybie administracyjnym niesłusznie pobranych przez różne podmioty dotacji, więc muszą to robić w postępowaniu cywilnym – tłumaczył prezydent Grobelny.

Dodał, że w poprzedniej ustawie o finansach publicznych, przed nowelizacją, takie upoważnienie dla samorządów było. Jednocześnie zaapelował, aby ujednolicić przepis tak, aby zarówno budżet państwa jak i samorządy miały prawo dochodzić zwrotu nienależnie pobranej dotacji w trybie administracyjnym.

Tymczasem według wiceminister finansów Hanny Majszczyk nie ma takiej potrzeby. Odpowiadając na interpelację, przypomniała, że podlegająca zwrotowi kwota dotacji udzielonej z budżetu jednostki samorządu terytorialnego stanowi niepodatkową należność budżetową o charakterze publicznoprawnym, wymienioną w art. 60 pkt 1 ustawy o finansach publicznych.

 


KOMENTARZE (5)ZOBACZ WSZYSTKIE

prawo pod tym względem musi być jednolite, dlaczego samorządy muszą występować na drogę cywilną w przypadku wyegzekwowania zwrotu wypłaconych dotacji?powinno się stosować w tym przypadku drogę administracyjną to znacznie skróci procedurę a tak mogą dochodzić roszczeń latami. Należy kategorycznie zno...welizować ustawę i to jak najszybciej.To jakiś dziki kraj, kto wcześniej wstanie ten rządzi rozwiń

Mia, 2012-06-14 11:35:21 odpowiedz

To dowodzi tylko tego, jak przejrzyste jest nasze prawo

twardziel, 2012-06-14 10:28:10 odpowiedz

Kto daje i odbiera, ten się piekle poniewiera, ale dla samorządów to normalka, dzięki polityce rządu nie straszne im tortury piekielne

walek, 2012-06-14 10:10:17 odpowiedz

ZOBACZ WSZYSTKIE


ZOBACZ TAKŻE

PARTNER SERWISU