PARTNER PORTALU
 • BGK

Wolna droga do odebrania dotacji

 • GK    13 czerwca 2012 - 07:23
Wolna droga do odebrania dotacji

Samorządy mogą określać wysokość kwoty do zwrotu i termin, od którego nalicza się odsetki. Niepotrzebna do tego jest nowelizacja ustawy o finansach publicznych, której się domagają.
Na problem egzekwowania przez samorządy w postępowaniu administracyjnym niesłusznie pobranej przez różne podmioty dotacji zwrócił poseł Jan Warzecha w interpelacji do ministra finansów.

– Samorządowcy, poparci opinią ekspertów, twierdzą, że ich jednostki powinny posiadać możliwość zwrotu udzielonej dotacji, tak, jak robi to budżet państwa – stwierdził poseł, pytając o nowelizację ustawy o finansach publicznych, która rozwiązałaby ten problem.

Czytaj też: JST chcą egzekwować zwrot dotacji

Chodzi o zmianę art. 152, który daje prawo domagania się w trybie administracyjnym zwrotu niesłusznie pobranych dotacji, ale tylko tych wypłaconych z budżetu państwa.

Postulat taki zgłosił także podczas Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego prezydent Poznania i prezes Związku Miast Polskich, Ryszard Grobelny.

– Jednostki samorządowe nie mają obecnie kompetencji do odzyskania w trybie administracyjnym niesłusznie pobranych przez różne podmioty dotacji, więc muszą to robić w postępowaniu cywilnym – tłumaczył prezydent Grobelny.

Dodał, że w poprzedniej ustawie o finansach publicznych, przed nowelizacją, takie upoważnienie dla samorządów było. Jednocześnie zaapelował, aby ujednolicić przepis tak, aby zarówno budżet państwa jak i samorządy miały prawo dochodzić zwrotu nienależnie pobranej dotacji w trybie administracyjnym.

Tymczasem według wiceminister finansów Hanny Majszczyk nie ma takiej potrzeby. Odpowiadając na interpelację, przypomniała, że podlegająca zwrotowi kwota dotacji udzielonej z budżetu jednostki samorządu terytorialnego stanowi niepodatkową należność budżetową o charakterze publicznoprawnym, wymienioną w art. 60 pkt 1 ustawy o finansach publicznych.

<!-- pagebreak //-->

Przywołany przepis, jak tłumaczy wiceminister, za należność budżetową o charakterze publicznoprawnym uznaje kwoty dotacji podlegające zwrotowi niezależnie od formy prawnej podmiotu zobowiązanego do jej zwrotu. Zatem obejmuje swoim zakresem także podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych.

W przypadku wystąpienia przesłanek zwrotu dotacji udzielonej z budżetu jednostki samorządu terytorialnego organem pierwszej instancji, właściwym do wydania decyzji w stosunku do należności budżetu jednostki samorządu terytorialnego, jest odpowiednio wójt, burmistrz, prezydent miasta, starosta lub marszałek województwa. Stanowi o tym jednoznacznie przepis art. 61 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych.

– Mając na uwadze, że istnieje już przepis kompetencyjny dla organów jednostek samorządu terytorialnego do wydania decyzji administracyjnej, określającej wysokość kwoty przypadającej do zwrotu i terminu, od którego nalicza się odsetki, zbędna jest nowelizacja ustawy w zakresie wskazanym przez Związek Miast Polskich – poinformowała Hanna Majszczyk.

Dodała, że termin, od którego nalicza się odsetki, określa ustawa o finansach publicznych w art. 251 ust. 1 i 252 ust. 6.

– Odrębne ustawy mogą określać odmiennie terminy naliczania odsetek. W sprawach nieuregulowanych ustawą o finansach publicznych do należności budżetowych o charakterze publicznoprawnym stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego i odpowiednio przepisy działu III ustawy Ordynacja podatkowa, do których odsyła przepis art. 67 ustawy o finansach publicznych – pouczyła wiceminister. Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!
REKLAMA
×
KOMENTARZE (5)

 • Mia, 2012-06-14 11:35:21

  prawo pod tym względem musi być jednolite, dlaczego samorządy muszą występować na drogę cywilną w przypadku wyegzekwowania zwrotu wypłaconych dotacji?powinno się stosować w tym przypadku drogę administracyjną to znacznie skróci procedurę a tak mogą dochodzić roszczeń latami. Należy kategorycznie zno...welizować ustawę i to jak najszybciej.To jakiś dziki kraj, kto wcześniej wstanie ten rządzi  rozwiń
 • twardziel, 2012-06-14 10:28:10

  To dowodzi tylko tego, jak przejrzyste jest nasze prawo
 • walek, 2012-06-14 10:10:17

  Kto daje i odbiera, ten się piekle poniewiera, ale dla samorządów to normalka, dzięki polityce rządu nie straszne im tortury piekielne