PARTNER PORTALU
  • BGK

Wolna gotówka na koncie i stabilne perspektywy. Gliwice spokojnie wejdą w 2018 r.

  • aw    23 października 2017 - 17:24
Wolna gotówka na koncie i stabilne perspektywy. Gliwice spokojnie wejdą w 2018 r.
Ratingi odzwierciedlają oczekiwania Fitch, że w latach 2017-2019 wyniki operacyjne Gliwic pozostaną dobre. (fot.shuttersock)

Zakończenie budowy Drogowej Trasy Średnicowej pozytywnie odbiło się na tegorocznym budżecie Gliwic. Wprawdzie infrastrukturę trzeba utrzymywać, ale rating Fitch pokazuje, że miasto może liczyć na wyższą niż w ostatnich latach nadwyżkę operacyjną.
• Fitch Ratings potwierdził międzynarodowe długoterminowe ratingi miasta Gliwice dla zadłużenia w walucie zagranicznej oraz krajowej na poziomie „A-” oraz długoterminowy rating krajowy na poziomie „AA+(pol)”.

• Perspektywa ratingów jest stabilna.

• Potwierdzenie ratingów odzwierciedla niezmieniony pogląd Fitch, że Gliwice utrzymają dobre wyniki operacyjne oraz mocne wskaźniki długu, pomimo presji na wydatki operacyjne.

 

Ratingi odzwierciedlają oczekiwania Fitch, że w latach 2017-2019 wyniki operacyjne Gliwic pozostaną dobre, z nadwyżką operacyjną wynoszącą średnio 150 mln zł (około 14 proc. dochodów operacyjnych), co będzie powyżej średniej z lat 2011-2016 (120 mln zł).

Powyższa prognoza jest oparta na założeniu, że władze Gliwic będą w dalszym ciągu skutecznie kontrolowały wzrost wydatków operacyjnych, a dochody z podatków będą rosły, w związku ze spodziewanym wzrostem gospodarki Polski.

Przyspieszenie wydatków

W I półroczu 2017 r. Gliwice utrzymały mocne wyniki operacyjne z nadwyżką wynoszącą 109 mln zł (91 mln zł na koniec analogicznego okresu w 2016 r.) lub ponad 20 proc. dochodów operacyjnych.

Powyższy wynik wzmocniony został rosnącymi dochodami z podatków w związku ekspansją gospodarczą oraz zakończeniem okresu obowiązywania zwolnień podatkowych w specjalnej strefie ekonomicznej (łącznie 6,5 proc. wzrostu licząc rok do roku, w szczególności z podatku od nieruchomości oraz od dochodów osób fizycznych).

Dobre wyniki operacyjne i wyższe wpływy ze sprzedaży majątku, w połączeniu z wolniejszym tempem wykonywania wydatków majątkowych, przyczyniły się do wystąpienia śródrocznej nadwyżki budżetowej w wysokości 47 mln zł.

Fitch spodziewa się, że wydatki operacyjne przyspieszą w drugiej połowie 2017 r. z powodu nieustającej presji na ich wzrost, w szczególności w obszarze oświaty w związku z wprowadzoną przez władze centralne reformą oraz rosnącą presją na wzrost wynagrodzeń w wyniku ogólnego trendu rynkowego.

- Spodziewamy się również umiarkowanego przyspieszenia wydatków majątkowych, zwłaszcza w IV kwartale 2017 r. Jednakże nie wykluczamy, że część wydatków inwestycyjnych zaplanowanych na rok bieżący zostanie przesunięta na rok następny. W konsekwencji zakładamy, że w 2017 r. miasto wykona budżet zbliżony do zrównoważonego. Natomiast w latach 2018-2019 deficyt budżetowy Gliwic wyniesie 3-5 proc. dochodów ogółem w związku z realizacją nowych projektów inwestycyjnych, współfinansowanych ze środków unijnych przewidzianych na lata 2014-2020 - podaje Fitch.

Fitch przewiduje, że w latach 2017-2019 wydatki majątkowe Gliwic mogą wynieść łącznie 1 mld zł (średnio 26 proc. wydatków budżetowych). Będzie to poniżej średniej z lat 2011-2016, wynoszącej 34 proc., kiedy to miasto realizowało Drogową Trasę Średnicową (dużą inwestycję współfinansowaną z budżetu państwa oraz ze środków unijnych).

Podobnie jak w latach poprzednich, Fitch spodziewa się, że Gliwice będą finansować większość wydatków majątkowych (około 80 proc.) z nadwyżek bieżących, sprzedaży majątku oraz bezzwrotnych dotacji na inwestycje - dostępnych dla jednostek samorządu terytorialnego (JST) w Polsce - co ograniczy zapotrzebowanie Gliwic na finansowanie długiem.

REKLAMA
×
  • 10.

    JUBILEUSZOWA EDYCJA 14-16 maja 2018, Katowice • Spodek i MCK • Metropolia GZM

Pobierz aplikację EEC
WIĘCEJ
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.