PARTNER PORTALU
  • BGK

Wolne środki finansowe części szpitali do resortu finansów

  • bad    9 czerwca 2014 - 14:02
Wolne środki finansowe części szpitali do resortu finansów

Rozszerzenie obowiązku lokowania wolnych środków, w formie depozytu u ministra finansów, na kolejne jednostki sektora finansów publicznych zakłada projekt ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw przyjęty przez Radę Ministrów.
Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra finansów. Zaproponowano rozwiązania, które zakładają wykorzystanie aktywów finansowych kolejnych jednostek sektora finansów publicznych w zarządzaniu płynnością budżetu państwa. Chodzi o rozwiązania, które mają zmniejszyć potrzeby pożyczkowe państwa, co spowodować ma obniżenie poziomu długu publicznego i zminimalizować koszty jego obsługi.

Proponowana nowelizacja ustawy rozszerza obowiązek lokowania wolnych środków, w formie depozytu u ministra finansów, na kolejne jednostki sektora finansów publicznych, tj. instytucje gospodarki budżetowej, państwowe instytucje kultury, Polską Akademię Nauk (i tworzone przez PAN jednostki organizacyjne), samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej (dla których podmiotem tworzącym jest: minister, centralny organ administracji rządowej, wojewoda lub uczelnia medyczna), wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Ww. podmioty w bieżącej działalności nie wykorzystują części wolnych środków i lokują je na kontach bankowych (pod koniec 2012 r. było to ok. 3,5 mld zł). Jednocześnie państwo, aby finansować potrzeby pożyczkowe budżetu, sprzedaje na rynku skarbowe papiery wartościowe. Na ich zakup banki przeznaczają środki pochodzące m.in. z depozytów, jakie przejęły od jednostek sektora finansów publicznych. Taka sytuacja, z punktu widzenia rządu, jest nieefektywna i powoduje niepotrzebne koszty po stronie budżetu państwa.

Przewidziano również wykorzystanie w zarządzaniu płynnością budżetu państwa środków pieniężnych składanych dotychczas do depozytu sądowego lub na rachunki depozytowe sądu. Rozwiązanie takie przyczyni się również do zmniejszenia potrzeb pożyczkowych Skarbu Państwa, a w konsekwencji do obniżenia poziomu długu publicznego i kosztów jego obsługi.

W wyniku wprowadzonych zmian potrzeby pożyczkowe budżetu państwa w 2015 r., czyli od wejścia znowelizowanych przepisów w życie, powinny obniżyć się o ok. 4,5 mld zł, a docelowo o ok. 5,5 mld zł.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.