PARTNER PORTALU
  • BGK

Wpływ konsolidacji długu na jego limit

  • GK    20 września 2013 - 12:54
Wpływ konsolidacji długu na jego limit

Spłata wcześniej zaciągniętych pożyczek środkami z kredytu konsolidacyjnego nie zwalnia samorządu z obowiązku przestrzegania limitów zadłużenia – informuje RIO w Opolu.
Izba przypomina, że obciążenia budżetów jednostek samorządu terytorialnego spłatami zobowiązań z tytułu długoterminowych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych wraz z należnymi odsetkami w 2013 roku nie mogą przekroczyć 15 proc. planowanych na dany rok dochodów budżetowych, a począwszy od 2014 roku relacji określonej na podstawie art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

- Przepisy ustawy nie czynią wyjątków dla spłat dokonywanych w ramach konsolidacji zadłużenia - informuje RIO w Opolu.

Izba jednocześnie przypomina, że każdorazowe ubieganie się przez jednostkę samorządu terytorialnego o kredyt, pożyczkę lub emisję obligacji wiąże się z ustawowym obowiązkiem nałożonym na organ wykonawczy, dotyczącym uzyskania opinii regionalnej izby obrachunkowej o możliwości spłaty kredytu lub pożyczki albo wykupu papierów wartościowych.

- Ocena poszczególnych stanów faktycznych oraz indywidualnych okoliczności ich zaistnienia będzie dokonywana podczas wydawania opinii przez składy orzekające, jak również podczas badania uchwał i zarządzeń w trybie nadzoru przez kolegium izby na zgodność z przepisami prawa - wyjaśnia RIO.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.