PARTNER PORTALU
  • BGK

WSA: Opieka nad bezpańskimi zwierzętami tylko na terenie Polski

  • KDS    23 marca 2018 - 16:07
WSA: Opieka nad bezpańskimi zwierzętami tylko na terenie Polski
Opiekę nad bezpańskimi zwierzętami gminy mogą powierzać jedynie schroniskom na terenie Polski. (fot.pixabay.com)

Bezdomne psy z Polanicy-Zdroju nie trafią do schroniska w Czechach. Tak zadecydował Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu.
  • Rada Miejska Polanicy-Zdroju 13 września 2017 r. uchwaliła program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy.
  • Radni zaproponowali w nim, że bezdomne zwierzęta będą trafiały do schroniska Psi Domov Lukavice w Czechach, gdzie mają mieć zapewnioną odpowiednią opiekę. 
  • Najpierw wojewoda dolnośląski stwierdził nieważność tego dokumentu. Teraz WSA we Wrocławiu, do którego skargę złożyła gmina, podzielił zdanie wojewody. 

Zgodnie z treścią polanickiej uchwały bezpańskie zwierzęta, które trafiałyby do Czech miałyby tam zostać objęcie opieką pielęgnacyjną i weterynaryjną. Gmina zapewniała też pieniądze na zagwarantowanie obligatoryjnej sterylizacji albo kastracji zwierząt przekazanych do schroniska. Kontrolę nad schroniskiem miał sprawować czeski minister rolnictwa na podstawie ustawodawstwa czeskiego.

Jednak wojewoda dolnośląski stwierdził nieważność uchwały jako podjętej z istotnym naruszeniem przepisów prawa. - Wskazane schronisko nie spełnia warunków stawianych schroniskom przez ustawy i rozporządzenia (...) Powinno znajdować się pod nadzorem polskiej Inspekcji Weterynaryjnej - czytamy w uzasadnieniu wyroku. Jak argumentował wojewoda, gmina nie może więc wskazać schroniska poza terytorium RP, nawet jeżeli znajduje się ono na terytorium państwa członkowskiego UE. 

Czytaj więcej: Mieszkańcy Tarnowa mogą hodować krowy czy świnie w mieście? Jest wyrok WSA

Gmina zdecydowała się złożyć skargę na powyższe rozstrzygnięcie nadzorcze do WSA we Wrocławiu i wniosła o uchylenie w całości zaskarżonego aktu nadzoru oraz o obciążenie wojewody kosztami postępowania w sprawie według norm przepisanych. W uzasadnieniu wskazywała, że uchwała jest zgodna z przepisami i traktatem unijnym, które mają pierwszeństwo nad ustawodawstwem polskim. Podkreślała, że wojewoda błędnie uznał, że minister rolnictwa Republiki Czeskiej nie może sprawować kontroli psami z terenu Polski, bowiem wydając decyzję całkowicie pominął unijną zasadę swobodnego świadczenia usług i przedsiębiorczości na terenie UE. 

- Żadna z tych norm, do których odwołuje się organ nadzoru w zaskarżonym rozstrzygnięciu, nie stanowi, że nadzór nad schroniskiem dla zwierząt położonym na terytorium Republiki Czeskiej, któremu Rada zleca zapewnienie opieki nad zwierzętami bezdomnymi w ramach programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Polanica-Zdrój musi sprawować polska służba weterynaryjna - wskazywali przedstawiciele gminy. 

Czytaj więcej: Problem polskich urzędników. Aż 1/5 decyzji wycofanych

Inne zdanie w tej kwestii miał wrocławski WSA, który stwierdził, że do realizacji programu zapobiegania bezdomności zwierząt nie może wskazywać schronisk poza terytorium Polski, nawet jeżeli jest to państwo członkowskie UE. W swojej ocenie sąd powołał się na przepisy ustawy o ochronie zwierząt oraz rozporządzenia ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierząt.

- Prowadzenie schroniska jest działalnością nadzorowaną, poddaną wymogom ustawowym, i w którą ingerować może powiatowy lekarz weterynarii, to realizacja przez gminę zadania określonego w art. 11a ust. 2 pkt 1 u.o.z. nie może następować poprzez wskazanie schroniska znajdującego się poza terytorium Polski - podsumował WSA. 

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!
REKLAMA
×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.