PARTNER PORTALU
  • BGK

WSA: Opłata klimatyczna w Wiśle nielegalna

  • AW/PAP    25 listopada 2015 - 17:46
WSA: Opłata klimatyczna w Wiśle nielegalna
Wisłę rokrocznie odwiedzają tysiące turystów (fot.youtube)

Samorząd Wisły pobiera opłatę klimatyczną niezgodnie z prawem - uznał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach (WSA). Po skardze obywatela sąd stwierdził nieważność uchwały z 2008 r. ws. opłat miejscowych. Wisła zapowiedziała, że nadal będzie je pobierała.
Skargę w tej sprawie skierował do sądu mieszkaniec Rybnika Zdzisław Kuczma, który po przyjeździe do Wisły został zobowiązany do uiszczenia opłaty klimatycznej w wysokości 2 zł. Uznał bowiem, że taka opłata nie powinna być pobierana w miejscach, w których przekroczone są normy zanieczyszczenia powietrza.

Po powietrze było zanieczyszczone

WSA rozpoznawał skargę pod kątem Ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz dwóch rozporządzeń.

Jedno z nich - wydane przez Radę Ministrów - dotyczy warunków, jakie powinna spełniać miejscowość, w której można pobierać opłatę miejscową. Drugie, wydane przez resort środowiska - dotyczy dopuszczalnych poziomów niektórych substancji w powietrzu.

"Chodziło o zbadanie, jakie warunki muszą być spełnione, by opłata klimatyczna mogła być pobierana" - wyjaśnił rzecznik WSA, sędzia Przemysław Dumana.

Rzecznik powiedział, że odpowiadając na skargę Rada Miejska Wisły stała na stanowisku, że nalicza opłatę zgodnie z prawem, ale - mimo że zobowiązał ją do tego WSA - nie dołączyła szczegółowych informacji, dotyczących wartości zanieczyszczeń w powietrzu w ostatnich latach.

"W tej sytuacji sąd nie miał możliwości weryfikacji, czy uchwała została przyjęta zgodnie z prawem. Aby pobierać takie opłaty, lokalne władze powinny przynajmniej raz w roku badać, czy nie zostały przekroczone dopuszczalne poziomy zanieczyszczeń. Jeśli tak jest, opłata nie może być pobierana" - wskazał sędzia Dumana.

Burmistrz: w Wiśle lepsze powietrze niż w innych gminach regionu

Burmistrz Wisły Tomasz Bujok w komunikacie przesłanym PAP zwrócił uwagę, że zgodnie z wyrokiem o możliwości poboru nie decyduje jakość powietrza atmosferycznego w Wiśle, ale średnia z całej tzw. strefy śląskiej, która obejmuje gminy z wszystkich rejonów województwa.

Jak dodał, atmosfera w Wiśle nie jest zanieczyszczone tak bardzo jak w innych rejonach. Jego zdaniem potwierdzają to badania Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach.

"Wisła co prawda leży w strefie śląskiej, w której według średnich rocznych stężeń pyłu zawieszonego normy są przekraczane, jednak pomiary w punktach () zlokalizowanych w Cieszynie i Ustroniu, czyli blisko Wisły, wyraźnie pokazują, że () w latach 2010-2014 nie przekraczały tu dopuszczalnej częstości przekroczeń" - podkreślił burmistrz.

Przypomniał, że miasto podejmuje wiele działań na rzecz czystości powietrza - m.in. wspiera mieszkańców w ograniczaniu niskiej emisji, pomagając im pozyskać pieniądze na wymianę kotłów grzewczych lub kolektorów słonecznych. Wisła opracowała też plan gospodarki niskoemisyjnej w mieście do 2020 r.

Wyrok gliwickiego sądu jest nieprawomocny. Samorząd Wisły może go zaskarżyć w Naczelnym Sądzie Administracyjnym. Jeżeli orzeczenie się uprawomocni, osoby, które uiściły opłatę, będą mogły domagać się zwrotu uiszczonych opłat klimatycznych - wskazał rzecznik WSA.

Rzecznik samorządu Łukasz Bielski powiedział, że Wisła nie zamierza się odwoływać. Jak podkreślił jednak burmistrz Bujok, opłata będzie nadal pobierana, bo jego zdaniem jest zgodna z prawem, a obowiązek poboru wynika z ustawy o podatkach i opłatach lokalnych z 1991 r. W zamyśle miała ona gwarantować gminom fundusze na finansowanie dodatkowych kosztów związanych z obsługą turystów, jak choćby wywozu odpadów.

Przychody samorządu z opłaty miejscowej sięgają w Wiśle ok. 700-750 tys. zł rocznie. 

Przypomnijmy, że maksymalne stawki tej lokalnej daniny określa co roku minister finansów. Nie brakuje krytyków dalszego utrzymywania tej opłaty. - Do końca nie wiadomo, czemu mają służyć opłaty klimatyczne -pobierają je i czyste kurorty, jak i duże miasta o wątpliwych walorach środowiskowych - zauważa z-ca redaktora naczelnego pisma "Rynek Podróży". - Wszystko wskazuje na to, że to relikt przeszłości - mówiła dla "Metra" Anna Olszewska.

 

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


×
KOMENTARZE (2)

  • Krystyna, 2015-11-26 14:13:20

    Jeżeli gmina nie wykona wyroku WSA można wnieść skargę/ po uprzednim wezwaniu gminy do wykonania wyroku/ do WSA o ukaranie burmistrza za nie wykonanie wyroku sądu. Kara to kwota do 32 tyś. złotych.
  • gość , 2015-11-26 01:50:40

    Bardzo dobrze, nie można godzić się na absurdy, choćby człowiek płacił za nie 1 grosz!!!