PARTNER PORTALU
  • BGK

Wskaźnik zadłużenia dla jst bez zmian

  • AT    18 lutego 2013 - 20:35
Wskaźnik zadłużenia dla jst bez zmian

Ministerstwo finansów nie przewiduje zmiany indywidualnego wskaźnika zadłużenia dla jst.
Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, poseł PO skierowała interpelację do ministerstwa finansów ws. skutków wejścia w życie nowego indywidualnego wskaźnika zadłużenia wynikającego z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

- Pod koniec 2013 r. może się okazać, że spełnienie relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych nie będzie w żaden sposób możliwe, co będzie skutkować w wielu przypadkach trudnościami z uchwaleniem budżetu - informuje Kozłowska-Rajewicz.

Nowy wskaźnik zacznie obowiązywać od 2014 r. i zastąpi przepisy, zgodnie z którymi przypadające w danym roku raty kredytów i pożyczek, wykup obligacji wraz z odsetkami oraz koszty gwarancji i poręczeń nie mogą być wyższe niż 15% planowanych w danym roku budżetowym dochodów.

- Samorządy będą musiały dostosować łączną kwotę spłat rat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami, wykupów papierów wartościowych wraz z należnymi odsetkami i dyskontem przypadającą w roku budżetowym 2014 do wskaźnika wynikającego z wypracowanej w latach 2011-2013 nadwyżki bieżącej budżetu powiększonej o dochody ze sprzedaży majątku - informuje posłanka.

Jak podaje kwoty konieczne do przeznaczenia na spłaty rat kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych w 2014 r. są w wielu przypadkach konsekwencją już zaciągniętych zobowiązań i w wielu przypadkach nie jest możliwe ich przesunięcie lub restrukturyzacja.

- W czwartym kwartale 2013 r., przy opracowywaniu projektu budżetu na 2014 r., może się okazać, iż spełnienie relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych nie jest w żaden sposób możliwe, gdyż wskaźnika za lata 2011-2013 nie można już w żaden sposób zmienić działaniami naprawczymi, a kwoty na obsługę zadłużenia w 2014 r. też mają sztywny charakter, gdyż wynikają z warunków zaciąganych kredytów czy wyemitowanych obligacji - podaje Kozłowska-Rajewicz.

W odpowiedzi na interpelację Hanna Majszczyk, wiceminister finansów wyjaśnia, że nic takiego nie jest planowane.

- Samorządy miały wystarczającą ilość czasu na dostosowanie struktury swojego zadłużenia do nowych wymogów. Nowe regulacje art. 243 mają obowiązywać od 2014 roku, co oznacza, że efektywnie vacatio legis dla tego przepisu wynosi 4 lata - informuje wiceminister.

Jak wyjaśnia w latach 2011-2013 do wieloletniej prognozy finansowej zarządy JST załączają informację o relacji, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych. Jej zdaniem miały więc czas na wprowadzenie działań konsolidujących, pozwalających na wygenerowanie w okresie 2011-2013 nadwyżek w części bieżącej budżetu i dostosowanie struktury zadłużenia w celu zapewnienia spełnienia wymogów, wynikających z regulacji, które zaczną obowiązywać od 2014 r.

- Niemożliwość uchwalenia budżetu spełniającego relację wynikającą z art. 243 ustawy o finansach publicznych stanowi de facto dopuszczenie do sytuacji zagrożenia realizacji zadań publicznych przez organy jednostki samorządu terytorialnego. Dlatego powinno być ono przesłanką do rozważenia zastosowania środków nadzoru wynikających z ustaw ustrojowych - czytamy w odpowiedzi na interpelacji.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.
NAJPOPULARNIEJSZE W PORTALU
NAJNOWSZE WIADOMOŚCIWyszukiwarki

Polecane oferty: