PARTNER PORTALU
  • BGK

Wszystko o głosowaniu korespondencyjnym

  • pt    24 września 2014 - 09:47
Wszystko o głosowaniu korespondencyjnym

Nadanie koperty zwrotnej przy głosowaniu korespondencyjnym przy może nastąpić nie później niż ostatniego roboczego dnia przed dniem wyborów przypomina PKW.
Państwowa Komisja Wyborcza podjęła uchwałę zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru i rozmiaru koperty na pakiet wyborczy, koperty zwrotnej, koperty na kartę do głosowania, oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu oraz instrukcji głosowania, stosowanych w głosowaniu korespondencyjnym w obwodach głosowania utworzonych w kraju.

W myśl uchwały w załączniku nr 5 do uchwały pouczenie dla urzędu gminy otrzymuje brzmienie:

W przypadku wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli wyborca zadeklarował zamiar wzięcia udziału zarówno w wyborach do Sejmu, jak i do Senatu, w miejscach oznaczonych „*” należy wpisać treść w liczbie mnogiej, a w przypadku gdy zadeklarował zamiar wzięcia udziału tylko w wyborach do Sejmu lub tylko w wyborach do Senatu – w liczbie pojedynczej.

W przypadku wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i wyborów do Parlamentu Europejskiego w miejscach tych należy wpisać treść w liczbie pojedynczej.

 Czytaj:  Sprawdź kalendarz wyborczy

Wyborca głosujący korespondencyjnie otrzymuje pakiet wyborczy zawierający:

* zaadresowaną kopertę zwrotną;

* kartę lub karty do głosowania (wyborca otrzyma tyle kart, do ilu organów przeprowadzane są wybory);

* kopertę na kartę lub karty do głosowania, zwaną dalej „kopertą na karty do głosowania”;

* oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu;

*  instrukcję.

Czytaj: Kodeks wyborczy po zmianach

Na karcie do głosowania wyborca oddaje głos, w sposób określony w informacji znajdującej się w dolnej części karty do głosowania. Należy pamiętać, że znakiem „x” są dwie linie przecinające się w obrębie kratki przeznaczonej na oddanie głosu.

Niezaklejenie koperty na karty do głosowania spowoduje, że karty do głosowania w niej się znajdujące nie będą uwzględnione przy ustalaniu wyników głosowania.

Zaklejoną kopertę na karty do głosowania należy włożyć do koperty zwrotnej zaadresowanej na adres obwodowej komisji wyborczej.
 
Nadanie koperty zwrotnej może nastąpić nie później niż ostatniego roboczego dnia przed dniem wyborów.

Należy pamiętać, że wyborca głosujący korespondencyjnie do jednej koperty na karty do głosowania wkłada wszystkie karty do głosowania w tych wyborach.

Uchwała PKW w Multimediach

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


Multimedia

KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.