PARTNER PORTALU
  • BGK

Wybory, wyborami, ale pamiętajmy o budżecie

  • pt    4 listopada 2014 - 17:27
Wybory, wyborami, ale pamiętajmy o budżecie

Wójtowie, burmistrzowie i prezydenci powinni przygotować projekt budżetu na 2015 r. jeszcze przed wyborami. Warszawska Regionalna Izba Obrachunkowa opublikowała informacje jak to zrobić.
Przypominamy o zbliżającym się terminie przedkładania projektów uchwał budżetowych na rok 2015 oraz przedkładanych wraz z nimi zgodnie z art. 230 ust.2 ufp projektów uchwał w sprawie wieloletniej prognozy finansowej (WPF) – pisze Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie.

Jak przypomina RIO podstawowe założenia makroekonomiczne, które przyjął rząd do projektu ustawy budżetowej, na rok 2015 r. to:

•wzrost PKB (w ujęciu realnym o 3,4%);

•średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych (1,2%);

•nominalny wzrost wynagrodzeń w gospodarce narodowej (4,3%);

•wzrost zatrudnienia w gospodarce narodowej (0,8%);

•wzrost spożycia prywatnego (w ujęciu nominalnym o 4,2%).

 Czytaj: Stolica chce pieniędzy z UE na metro i tramwaje

Do najważniejszych zmian podatkowych, które będą miały wpływ na dochody budżetu państwa w 2015 r. należą między innymi:

•zmiana zasad odliczania podatku VAT od samochodów osobowych i innych pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony, oraz innych wydatków związanych z tymi pojazdami (zmiany zostały wprowadzone w 2014 r., z tym że niektóre będą miały zastosowanie od 1 lipca 2015 r.);

Czytaj: Najbardziej zadłużone jest mazowickie, najmniej podlaskie

•obniżenie stawek podatku akcyzowego od paliw silnikowych w zależności od rodzaju paliwa dpowiednio o25 zł/1000 l lub 25 zł/1000 kg (jednocześnie podwyższenie w ustawie o autostradach płatnych oraz Krajowym Funduszu Drogowym stawek opłaty paliwowej dla poszczególnych paliw o te same wartości);

•wprowadzenie definicji samochodu osobowego oraz przepisów odnoszących się do przychodów i kosztów podatkowych w związku z korektą kwoty podatku naliczonego odliczonej przy nabyciu lub wytworzeniu samochodu osobowego.

Izba dodaje, że do projektu uchwały budżetowej nie zamieszcza się informacji o stanie mienia komunalnego.

Przy planowaniu dochodów bieżących i wydatków bieżących należy pamiętać o zasadzie zrównoważenia wydatków bieżących dochodami bieżącymi i ewentualną nadwyżką budżetową z lat ubiegłych lub wolnymi środkami wynikającej z art. . 242 ufp. Zasada ta obowiązuje w odniesieniu do planowanego budżetu i wykonanego budżetu na koniec roku.

Wykonane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż wykonane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki.

Wyjątkowo, w sytuacji realizacji zadań bieżących ze środków UE, wykonane wydatki bieżące mogą być wyższe niż wykonane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki, jednakże jedynie o kwotę związaną z realizacją zadań bieżących ze środków UE w przypadku, gdy kwota ta nie została przekazana w danym roku budżetowym (art.242 ust.3 ufp).

Całą instrukcję RIO przeczytasz w Multimediach

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


Multimedia

KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.