PARTNER PORTALU
  • BGK

Wykonawca może wycofać ofertę przetargową. Pytanie jak

  • Marek Okniński    30 maja 2017 - 10:30
Wykonawca może wycofać ofertę przetargową. Pytanie jak
fot.pixabay

Ustawa Prawo zamówień publicznych umożliwia wykonawcy wycofanie uprzednio złożonej oferty przetargowej przed upływem terminu składania ofert wyznaczonym przez zamawiającego. Tylko procedur brak.
Określając wyżej wskazane uprawnienie Ustawodawca nie sprecyzował niestety procedur związanych z wycofaniem oferty (w przeciwieństwie do zasad zwrotu oferty złożonej po terminie, w którym to przypadku ustawa PZP wskazuje sposób działania).

Biorąc pod uwagę fakt, że wycofanie oferty jest oświadczeniem woli w rozumieniu przepisu art. 60 Kodeksu cywilnego, powinno zostać złożone przez osobę posiadającą stosowne pełnomocnictwo. Prawidłowo złożone przez wykonawcę oświadczenie o wycofaniu oferty powoduje, iż oferta uznawana jest za niezłożoną.

Kto ma zachować ofertę?

Wobec braku rozwiązań ustawowych pojawia się przy wycofaniu oferty przetargowej problem formalny – przepisy nie wskazują czy zamawiający powinien technicznie (fizycznie) zwrócić ofertę, czy też może ją zatrzymać i załączyć do akt postępowania przetargowego. W tym miejscu należy odwołać się do praktyki udzielania zamówień publicznych oraz celu regulacji prawnych i podejmowanych czynności.

W związku z faktem, iż oferta wycofana nie ma żadnego wpływu na wynik postępowania, tym samym nie istnieją żadne przesłanki uprawniające zamawiającego do zatrzymania wycofanej oferty na gruncie przepisów prawa.

Racjonalnym działaniem zamawiającego jest zwrot wycofanej oferty najpóźniej po dokonaniu publicznego otwarcia ofert złożonych w postępowaniu, którego dotyczy wycofywana oferta.
W celu uniknięcia wątpliwości zaleca się aby zamawiający określał w specyfikacji istotnych warunków zamówienia zasady zwrotu wycofanej oferty, w szczególności aby wskazał sam fakt zwrotu wycofanych ofert, termin, oraz zasady ponoszenia kosztów zwrotu oferty. Takie działanie może wpłynąć pozytywnie na prowadzone postępowania, na czym skorzystają zarówno zamawiający jak również wykonawcy.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!
REKLAMA
×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.