PARTNER PORTALU
  • BGK

Wywieszka z godzinami pracy lokalu poza zasięgiem radnych

  • GK    10 września 2013 - 15:52
Wywieszka z godzinami pracy lokalu poza zasięgiem radnych

Rada decyduje o dniach i godzinach otwarcia placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i usługowych. Nie może jednak ich właścicieli zmuszać do wywieszania na drzwiach informacji o czasie pracy lokalu.
Radni Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju nałożyli na przedsiębiorców prowadzących placówki handlowe, zakłady usługowe i gastronomiczne obowiązek informowania klientów w sposób zwyczajowo przyjęty, np. przez umieszczenie wywieszki na drzwiach wejściowych do placówki o dniach i godzinach pracy oraz czasowym wyłączeniu z działalności.

Wojewoda dolnośląski w rozstrzygnięciu nadzorczym potwierdził, że według Kodeksu pracy dni i godziny otwierania oraz zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i zakładów usługowych dla ludności określa gmina.

- Jednak, nakładając na przedsiębiorców obowiązek informowania klientów w sposób zwyczajowo przyjęty o dniach i godzinach pracy oraz czasowym wyłączeniu z działalności danej placówki handlowej, zakładu gastronomicznego oraz zakładu usługowego dla ludności istotnie naruszyła prawo, gdyż brak jest podstaw prawnych dla organu stanowiącego gminy do nakładania takich obowiązków na przedsiębiorców - stwierdził wojewoda dolnośląski.

Uzasadniając rozstrzygnięcie powołał się na wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, który mówi, że uchwały nakazujące umieszczania w widocznym miejscu informacji o dniach i godzinach otwierania i zamykania placówek handlu detalicznego, zakładu gastronomicznego, zakładu usługowego zostały uchwalone bez podstawy prawnej z przekroczeniem upoważnienia zawartego w ustawie.

Istotne znaczenie ma także, jak podkreśla wojewoda, kwestia realizacji zasad swobody działalności gospodarczej i równości podmiotów prowadzących tę działalność.

Podmioty prowadzące działalność gospodarczą, w tym handlową, gastronomiczną i usługową na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej posiadają prawne gwarancje swobody prowadzenia tej działalności oraz równości wobec prawa.

Zasady te nie mają jednak charakteru absolutnego, mogą być ograniczane, ale ze względu na ważny interes społeczny, np. bezpieczeństwo państwa, interes gospodarki narodowej czy bezpieczeństwo powszechne.

- Organy władzy mogą podejmować działania i czynności w wymienionym zakresie tylko i wyłącznie na podstawie, w ramach i formach przewidzianych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa. Rada Miasta w Dusznikach-Zdroju istotnie naruszyła prawo, gdyż brak jest podstaw prawnych dla organu stanowiącego gminy do nakładania takich obowiązków na przedsiębiorców - stwierdził wojewoda.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.
NAJPOPULARNIEJSZE W PORTALU
NAJNOWSZE WIADOMOŚCIWyszukiwarki

Polecane oferty: