PARTNER PORTALU
  • BGK

Wywłaszczenia nabiorą szybkości

  • Przegląd prasy/Rzeczpospolita    28 stycznia 2010 - 07:22

Obowiązujące od 7 stycznia przepisy zobowiązują starostów do szybszego wydawania decyzji w sprawie zajęcia nieruchomości na inwestycje celu publicznego.
Zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami wszczęcie postępowania wywłaszczeniowego na rzecz Skarbu Państwa następuje z urzędu, a na rzecz jednostki samorządu terytorialnego – na wniosek jej organu wykonawczego (wójta, burmistrza, prezydenta miasta, zarządu powiatu lub województwa).

Wszczęcie postępowania wywłaszczeniowego jest obligatoryjne. Starosta ma obowiązek udzielić zezwolenia na niezwłoczne zajęcie nieruchomości po wydaniu decyzji o jej wywłaszczeniu. Zezwolenie takie będzie wydawane także w przypadku uzasadnionym ważnym interesem gospodarczym podmiotu, który będzie realizował inwestycję publiczną.

Starosta może ograniczyć sposób korzystania z nieruchomości przez udzielenie zezwolenia na zakładanie i przeprowadzenie na nieruchomości ciągów drenażowych, przewodów i urządzeń służących do przesyłania płynów, pary, gazów i energii elektrycznej oraz urządzeń łączności publicznej i sygnalizacji, a także innych podziemnych, naziemnych lub nadziemnych obiektów i urządzeń niezbędnych do korzystania z tych przewodów i urządzeń, jeżeli właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości nie wyraża na to zgody.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.