Wyższa kwota bazowa

- Średnia kwota bazowa w kraju Kbk na 2012 rok wynosi 2 576,39 zł na mieszkańca - informuje Ministerstwo Finansów
Wyższa kwota bazowa

Zgodnie z art. 2 ust. 8 ustawy z dnia 20 lutego 2009 roku o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2009 r.; Nr 52, poz. 420 ze zm.), Minister właściwy do spraw finansów publicznych, oblicza na dany rok średnią kwotę bazową w kraju (Kbk).

Kwota bazowa ma znaczenie przy ustalaniu kwoty refundacji wydatków na fundusz sołecki. Gminy, w których średnia kwota bazowa jednostki jest niższa od krajowej mogą liczyć na zwrot 30 proc. wydatków. Samorządy, w których lokalna kwota bazowa jest wyższa otrzymają refundację w wysokości 10 proc. lub 20 proc.

Zgodnie z art. 2 ust. 6 i 7 ww. ustawy średnią kwotę bazową w kraju (Kbk) oblicza się dzieląc łączną kwotę wykonanych dochodów bieżących gmin wiejskich i miejsko-wiejskich, o których mowa w przepisach o finansach publicznych, przez liczbę mieszkańców gmin wiejskich i miejsko-wiejskich według stanu na 31 grudnia roku poprzedzającego rok budżetowy o dwa lata, ustaloną przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Podstawę do wyliczenia średniej kwoty bazowej w kraju stanowią wykonane dochody bieżące, wykazane za rok poprzedzający rok budżetowy o dwa lata, w sprawozdaniach gmin wiejskich i miejsko-wiejskich, których obowiązek sporządzania wynika z przepisów o finansach publicznych w zakresie sprawozdawczości budżetowej, z uwzględnieniem korekt złożonych do właściwych izb obrachunkowych w terminie do 30 czerwca roku poprzedzającego rok budżetowy.

Do wyliczenia średniej kwoty bazowej w kraju (Kbk) na rok budżetowy 2012 zostały przyjęte wielkości:
- wykonane w 2010 rok dochody bieżące gmin wiejskich i miejsko-wiejskich, wykazane w sprawozdaniach, z uwzględnieniem
- liczba mieszkańców gmin wiejskich i miejsko-wiejskich według stanu na 31 grudnia 2010 roku, ustalona przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Podobał się artykuł? Podziel się!

 


KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.

ZOBACZ TAKŻE

PARTNER SERWISU