PARTNER PORTALU
  • BGK

Wyższa kwota bazowa

  • AT    30 sierpnia 2012 - 18:12
Wyższa kwota bazowa

- Średnia kwota bazowa w kraju Kbk na 2012 rok wynosi 2 576,39 zł na mieszkańca - informuje Ministerstwo Finansów
Zgodnie z art. 2 ust. 8 ustawy z dnia 20 lutego 2009 roku o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2009 r.; Nr 52, poz. 420 ze zm.), Minister właściwy do spraw finansów publicznych, oblicza na dany rok średnią kwotę bazową w kraju (Kbk).

Kwota bazowa ma znaczenie przy ustalaniu kwoty refundacji wydatków na fundusz sołecki. Gminy, w których średnia kwota bazowa jednostki jest niższa od krajowej mogą liczyć na zwrot 30 proc. wydatków. Samorządy, w których lokalna kwota bazowa jest wyższa otrzymają refundację w wysokości 10 proc. lub 20 proc.

Zgodnie z art. 2 ust. 6 i 7 ww. ustawy średnią kwotę bazową w kraju (Kbk) oblicza się dzieląc łączną kwotę wykonanych dochodów bieżących gmin wiejskich i miejsko-wiejskich, o których mowa w przepisach o finansach publicznych, przez liczbę mieszkańców gmin wiejskich i miejsko-wiejskich według stanu na 31 grudnia roku poprzedzającego rok budżetowy o dwa lata, ustaloną przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Podstawę do wyliczenia średniej kwoty bazowej w kraju stanowią wykonane dochody bieżące, wykazane za rok poprzedzający rok budżetowy o dwa lata, w sprawozdaniach gmin wiejskich i miejsko-wiejskich, których obowiązek sporządzania wynika z przepisów o finansach publicznych w zakresie sprawozdawczości budżetowej, z uwzględnieniem korekt złożonych do właściwych izb obrachunkowych w terminie do 30 czerwca roku poprzedzającego rok budżetowy.

Do wyliczenia średniej kwoty bazowej w kraju (Kbk) na rok budżetowy 2012 zostały przyjęte wielkości:
- wykonane w 2010 rok dochody bieżące gmin wiejskich i miejsko-wiejskich, wykazane w sprawozdaniach, z uwzględnieniem
- liczba mieszkańców gmin wiejskich i miejsko-wiejskich według stanu na 31 grudnia 2010 roku, ustalona przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!
REKLAMA
×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.