PARTNER PORTALU
  • BGK

Wzory sprawozdań samorządowych ustalone

  • GK    1 grudnia 2011 - 08:33
Wzory sprawozdań samorządowych ustalone

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej określiło wzory i sposób sporządzania przez samorządy sprawozdań rzeczowo-finansowych z wykonywania zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy.
Ministerstwo opublikowało projekt rozporządzenia w sprawie sprawozdań rzeczowo-finansowych z wykonywania zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy.

Czytaj też: Będą roszczenia samorządów wobec rządu

Jak tłumaczy resort obowiązek sprawozdawczy gmin, powiatów i samorządów województwa określony w projekcie rozporządzenia wynika odpowiednio z art. 176 pkt 6, 180 pkt 14 i 183 pkt 4 ustawy. Zadaniem wojewody, zgodnie z ustawą, jest przekazywanie sprawozdań ministrowi właściwemu do spraw rodziny.

Zgodnie z projektem rozporządzenia wojewoda przekazywać będzie te sprawozdania jako sprawozdania zbiorcze, wykorzystując wzory właściwe dla każdej jednostki samorządu terytorialnego.

Regulacje zawarte w projekcie rozporządzenia mają na celu uzyskanie niezbędnych informacji pozwalających na monitoring sytuacji dzieci pozbawionych opieki rodzicielskiej, monitorowanie stanu wydatków pokrytych z budżetu państwa na następne lata w celu ujęcia ich w ustawie budżetowej, jak również wykorzystania pozyskanych danych przy przygotowywaniu – składanej corocznie Sejmowi i Senatowi – informacji z realizacji ustawy.

„Dane uzyskane ze sprawozdań są niezbędnym narzędziem podczas prac nad nowelizacjami ustaw, gdyż zawierają informacje dające możliwość określenia skutków finansowych proponowanych zmian” – czytamy w uzasadnieniu rozporządzenia.

Dokument określa m.in. wzory i sposób sporządzania przez organy samorządowe sprawozdań rzeczowo-finansowych i wskazuje okresy, za które mają być sporządzane sprawozdania oraz terminy ich składania sprawozdań.

Proponuje się, aby projektowane rozporządzenie weszło w życie 1 stycznia 2012 r., tj. z dniem wejścia w życie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Treść rozporządzenia w dziale multimedia.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


Multimedia

×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.