Wzory uchwał, Łódzkie: wojewoda zachęca samorządy do ujednolicenia lokalnego prawa

• Wojewoda łódzki wziął się za ujednolicenia swojego orzecznictwa jako organ nadzoru w zakresie podejmowanych działań i rozstrzygnięć nadzorczych.
• Zaprasza samorządy do korzystania i współredagowania specjalnej zakładki poświęconej działalność uchwałodawcza organów jednostek samorządu terytorialnego zamieszczonej na stronie internetowej urzędu wojewódzkiego.
• Chodzi o weryfikację i poprawę jakości działalności administracji publicznej w zakresie stanowienia prawa lokalnego.
Wzory uchwał, Łódzkie: wojewoda zachęca samorządy do ujednolicenia lokalnego prawa
Charakter zakładki pozwoli na ciągłą jej rozbudowę, uzupełnianie, a także dzięki pomocy samorządowców dokonywanie korekt i ulepszeń – tłumaczy Ireneusz Krześnicki, dyrektor Wydziału Prawnego, Nadzoru i Kontroli Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi (fot: lodzkie.eu)

Jak podaje urząd wojewódzki w Łodzi, od ponad 20 lat samorządowcy zgłaszają postulaty dotyczące ujednolicenia orzecznictwa organu nadzoru, jakim jest wojewoda łódzki, w zakresie podejmowanych działań i rozstrzygnięć nadzorczych. Odpowiedzią ma być próba usystematyzowania lokalnego prawa oraz przedstawienie swego rodzaju wzorów modelowych uchwał i rozwiązań stosowanych w gminach i powiatach. A wszystko to w formie elektronicznej i ogólnodostępne.

Oto co można znaleźć na stronie internetowej łódzkiego urzędu wojewódzkiego w zakładce pn. ‘’Działalność uchwałodawcza organów jednostek samorządu terytorialnego województwa łódzkiego”:

- przykłady rekomendowanych uchwał organów uchwałodawczych j.s.t. (w przyszłości również organów wykonawczych);
-  przepisy prawa dotyczące zasad redagowania i ogłaszania aktów prawa miejscowego.
-  orzecznictwo organu nadzoru;
-  wykaz przedmiotowy aktów prawa miejscowego (uchwał) podlegających ogłoszeniu w dzienniku urzędowym województwa łódzkiego;
- instrukcję dotyczącą konstruowania aktów prawa miejscowego.

- Charakter zakładki pozwoli na ciągłą jej rozbudowę, uzupełnianie, a także dzięki pomocy samorządowców dokonywanie korekt i ulepszeń – tłumaczy Ireneusz Krześnicki, dyrektor Wydziału Prawnego, Nadzoru i Kontroli Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi.

Obecnie na stronie można znaleźć wzory m.in.: uchwały w sprawie diet dla radnych gminy/powiatu, uchwały w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego, uchwała w sprawie Statutu Gminy, uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,  uchwała w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy, uchwały w sprawie likwidacji szkoły. Można też znaleźć wybrane zasady techniki prawodawczej dla organów jednostek samorządu terytorialnego czy wybrane tezy rozstrzygnięć nadzorczych.

Podobał się artykuł? Podziel się!

 


KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.

ZOBACZ TAKŻE

PARTNER SERWISU