PARTNER PORTALU
  • BGK

Wzory uchwał, Łódzkie: wojewoda zachęca samorządy do ujednolicenia lokalnego prawa

  • aw    29 września 2016 - 12:27
Wzory uchwał, Łódzkie: wojewoda zachęca samorządy do ujednolicenia lokalnego prawa
Charakter zakładki pozwoli na ciągłą jej rozbudowę, uzupełnianie, a także dzięki pomocy samorządowców dokonywanie korekt i ulepszeń – tłumaczy Ireneusz Krześnicki, dyrektor Wydziału Prawnego, Nadzoru i Kontroli Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi (fot: lodzkie.eu)

• Wojewoda łódzki wziął się za ujednolicenia swojego orzecznictwa jako organ nadzoru w zakresie podejmowanych działań i rozstrzygnięć nadzorczych.
• Zaprasza samorządy do korzystania i współredagowania specjalnej zakładki poświęconej działalność uchwałodawcza organów jednostek samorządu terytorialnego zamieszczonej na stronie internetowej urzędu wojewódzkiego.
• Chodzi o weryfikację i poprawę jakości działalności administracji publicznej w zakresie stanowienia prawa lokalnego.
Jak podaje urząd wojewódzki w Łodzi, od ponad 20 lat samorządowcy zgłaszają postulaty dotyczące ujednolicenia orzecznictwa organu nadzoru, jakim jest wojewoda łódzki, w zakresie podejmowanych działań i rozstrzygnięć nadzorczych. Odpowiedzią ma być próba usystematyzowania lokalnego prawa oraz przedstawienie swego rodzaju wzorów modelowych uchwał i rozwiązań stosowanych w gminach i powiatach. A wszystko to w formie elektronicznej i ogólnodostępne.

Oto co można znaleźć na stronie internetowej łódzkiego urzędu wojewódzkiego w zakładce pn. ‘’Działalność uchwałodawcza organów jednostek samorządu terytorialnego województwa łódzkiego”:

- przykłady rekomendowanych uchwał organów uchwałodawczych j.s.t. (w przyszłości również organów wykonawczych);
-  przepisy prawa dotyczące zasad redagowania i ogłaszania aktów prawa miejscowego.
-  orzecznictwo organu nadzoru;
-  wykaz przedmiotowy aktów prawa miejscowego (uchwał) podlegających ogłoszeniu w dzienniku urzędowym województwa łódzkiego;
- instrukcję dotyczącą konstruowania aktów prawa miejscowego.

- Charakter zakładki pozwoli na ciągłą jej rozbudowę, uzupełnianie, a także dzięki pomocy samorządowców dokonywanie korekt i ulepszeń – tłumaczy Ireneusz Krześnicki, dyrektor Wydziału Prawnego, Nadzoru i Kontroli Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi.

Obecnie na stronie można znaleźć wzory m.in.: uchwały w sprawie diet dla radnych gminy/powiatu, uchwały w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego, uchwała w sprawie Statutu Gminy, uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,  uchwała w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy, uchwały w sprawie likwidacji szkoły. Można też znaleźć wybrane zasady techniki prawodawczej dla organów jednostek samorządu terytorialnego czy wybrane tezy rozstrzygnięć nadzorczych.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.